Voortaan ook keuring riolering

Voortaan ook keuring riolering

  

Het jaar is halfweg en dan zijn er weer enkele nieuwe reglementeringen bij het bouwen. Voortaan zal een riolering moeten gekeurd worden en ook de subsidies voor zonnepanelen gaan omlaag.

Keuring van riolering

Keuring van riolering
Voortaan zullen in Vlaanderen alle nieuw geplaatste rioleringen moeten gekeurd worden. Dit zowel bij rioleringen van een nieuwbouwwoning als van grote verbouwingen.
Omdat het merendeel van de riolering al onder de grond zal zitten, en alzo niet meer zichtbaar is tijdens de keuring, zullen er tijdens de aanleg ervan foto’s moeten gemaakt worden. Deze foto’s worden dan aan de realiteit getoetst tijdens de keuring.
Ook zal je een rioleringsplan moeten opstellen en alle facturen moeten bijhouden van de aankoop van de riolering. Hierop moet de capaciteit vermeld staan van de verschillende onderdelen van de riolering.
Wanneer de aanleg van de riolering voltooid is zal je contact moeten opnemen met de beheerder van het rioleringsnet (gemeente, intercommunale of drinkwatermaatschappij) en die zal dan een keurder sturen.
De keuring zal worden uitgevoerd middels een rooktest en als de riolering voldoet zal je hiervoor een conformiteitsattest overhandigd krijgen.

Minder subsidies voor zonnepanelen
Zonnepanelen zijn fel over gesubsidieerd en daar wil de Vlaamse regering versneld komaf mee maken. Het succes van de subsidies voor de aanleg van zonnepanelen overtrof alle verwachtingen.
De Vlaamse overheid subsidieert fotovoltaïsche zonnepanelen door het uitreiken van groenestroomcertificaten. Elke 1.000 kWh elektriciteit die wordt opgewekt is goed voor één zo’n certificaat.
Voor zonnestroominstallaties kleiner dan 250 kilowatt bedroeg de waarde het certificaat nog 330 euro in januari 2011. Installaties die geplaatst worden na 1 juli 2011 daalt de waarde van een groenestroomcertificaat naar 300 euro.Bron: Laatjebouwen.be Datum: 03-07-2011

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 20°C

Max. 22°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners