Driejaarlijks herzienbare rentevoet

Driejaarlijks herzienbare rentevoet

   

KBC analyseerde een aantal cijfergegevens in het kader van de hypothecaire kredieten. Deze cijfers, van januari 2012 tot en met november 2012, brachten volgende opmerkelijke feiten aan het licht met als blikvanger dat de meeste ontleners kiezen voor een driejaarlijks hierzienbare Rentevoet.

formulevoorkeur voor lening naar diejaarlijks herzienbare rentevoet

Meer alleenstaanden gaan een krediet aan
Een trend die in 2011 al vastgesteld werd, ontwikkelde zich verder: steeds meer alleenstaanden gaan een krediet aan. In 2011 merkte KBC dat een vierde van de aanvragers alleenstaande was, in 2012 was dat bijna één op drie.
Kenmerkend voor de alleenstaanden is dat zij minder verbouwen dan koppels, hun voorkeur gaat uit naar de aankoop van een appartement.
De gemiddelde leeftijd van de kredietnemer die een eerste woning verwerft is 33 jaar, t.o.v. 32 jaar in 2011, en 41 jaar voor de doorstromer, t.o.v. 39 jaar in 2011.
Ook op langere termijn ziet KBC de trend waarbij men op latere leeftijd (opnieuw) een woning koopt of bouwt. Dit kan enerzijds te maken te hebben met een maatschappelijke trend van langer studeren en later kinderen krijgen, … , anderzijds zal ook het duurder worden van vastgoed een rol spelen.


formulevoorkeur voor lening naar diejaarlijks herzienbare rentevoet

Gemiddelde eigen inbreng stijgt
KBC stelt vast dat het gemiddeld investeringsbedrag voor het verwerven van een eerste woning stijgt: de kredietnemer investeerde afgelopen jaar gemiddeld 245.000 euro tegenover 235.000 euro in 2011. Dat is een stijging met 4% of 10.000 euro.
Opmerkelijk is dat deze stijging bijna volledig gefinancierd wordt door meer eigen middelen.

Formulevoorkeur wijzigt
Afgelopen jaar stelde KBC eveneens een kentering vast in de keuze van de formule. Waar in 2011 vooral de hypothecaire lening met vaste rentevoet gevraagd werd (83% van alle kredieten met maandelijkse betaling van kapitaal en intrest), werd er in 2012 slechts voor 3 op de 4 kredieten gekozen voor een vaste rentevoet.
Vooral de variabele formule met 3-jaarlijkse renteherziening was in 2012 erg in trek: gemiddeld kiest 1 kredietnemer op 5 voor deze formule.

De gemiddelde looptijd van de woningkredieten steeg van 15 jaar in 2011 naar 16 jaar in 2012. Dit is vooral het gevolg van het wegvallen van de groene leningen die traditioneel op een kortere looptijd werden aangegaan.

Wat het gemiddeld maandelijks inkomen en de gemiddelde maandelijkse kredietlast betreft, stellen we een stabilisatie vast voor de kredietnemers die een eerste woonst verwerven: de kredietlast blijft constant rond 880 euro. Het gemiddeld inkomen voor alle kredietnemers samen bedraagt ca. 3.000 euro per maand, zodat hun maandlast gemiddeld iets minder is dan één derde van het beschikbaar inkomen.

KBC werkte samen met minister van Wonen Freya Van den Bossche (SP.A) een project uit dat meer Vlamingen moet aansporen om de gratis ‘verzekering gewaarborgd wonen’ af te sluiten. KBC zal proactief de klanten die een hypothecaire lening onderschrijven en aan de voorwaarden voldoen, wijzen op de voordelen en het belang van de gratis verzekering.

Effect van het wegvallen van de groene lening op totaal hypothecaire kredieten
Het jaar 2012 kenmerkte zich door een aanzienlijke terugval (-45%) in aanvragen voor woningkredieten. Dit was vooral te wijten aan de afschaffing van de groene leningen en het wegvallen van de fiscale stimuli voor energiebesparende investeringen. Het aantal aangegane verbouwingsleningen bedroeg in 2012 dan ook slechts één derde van het aantal in 2011.Bron: KBC Datum: 02-03-2013

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 22°C

Max. 25°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners