Intelligent verwarmen met de warmtepompen van Mits

Intelligent verwarmen met de warmtepompen van Mitsubishi

De voorraad aan fossiele brandstoffen is beperkt, terwijl de vraag almaar toeneemt, met steeds hogere prijzen tot gevolg. Bovendien zijn fossiele brandstoffen in hoge mate verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde en de klimaatverandering. ‘Warmtepompen zijn dan ook aan een steile opmars bezig’, zegt Olivier Vanopstal, sales director van Mitsubishi Electric warmtepompen.

Intelligent verwarmen met de warmtepompen van Mitsubishi

De voorraad aan fossiele brandstoffen is beperkt, terwijl de vraag almaar toeneemt, met steeds hogere prijzen tot gevolg. Bovendien zijn fossiele brandstoffen in hoge mate verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde en de klimaatverandering. ‘Warmtepompen zijn dan ook aan een steile opmars bezig’, zegt Olivier Vanopstal, sales director van Mitsubishi Electric warmtepompen.

Warmtepomp - Mitsubishi electric - belklima

‘Onze warmtepompen verbruiken gemiddeld 30% minder energie dan gas- of mazout gestookte ketels, en ze stoten ruim 60% minder C02 uit dan gasverwarming, en minstens 70% minder dan mazoutverwarming.’
Een warmtepomp haalt een zekere hoeveelheid gratis energie uit de buitenlucht (door die aan te zuigen), uit water (door dit op te pompen en daarna weer af te voeren) of uit de aardbodem (via een horizontaal leidingnetwerk of via verticale boringen in de grond). Vervolgens wordt die energie dankzij een ingenieuze technologie benut om er een woning mee te verwarmen. Eventueel kan de warmtepomp ook sanitair warm water aanmaken, of een woning koelen en verluchten.

Grond, water of lucht
De energie kan dus afkomstig zijn van drie bronnen. ‘Elk heeft zijn specifieke voor- en nadelen’, zegt Olivier Vanopstal. ‘Grondwater heeft een vrijwel constante temperatuur, waardoor het rendement van de warmtepomp hoog en stabiel zal zijn. Het probleem is dat niet iedereen over een voldoende grote vijver of een rivier beschikt. En omdat grondwater zo schaars is, moet je toelating hebben om het te mogen putten.’


Foto: Mitsubishi Electric - Belklima


Ook op een voldoende grote diepte onder de grond heerst een relatief stabiele temperatuur van ongeveer 10°C . ’Daardoor kan de batterij niet aanvriezen, en heeft de warmtepomp geen last van ontdooiingen. Helaas vergt dit systeem een dure installatie. Na een sondering moeten voor een doorsnee vrijstaande woning, afhankelijk van de warmte-uitwisselingsmogelijkheden van de grond, 4 tot 8 verticale boringen van ongeveer 70 meter diep worden uitgevoerd, aan ongeveer 25 euro de meter. Niet alle gronden zijn geschikt voor een verticale oplossing. Voor een horizontaal leidingnet zijn graafwerken nodig om op een diepte van 0,6 à 1,2 meter om het buizennetwerk te kunnen ingraven. Een horizontaal netwerk is minder duur dan verticale boringen, maar er is veel oppervlakte voor nodig: voor een doorsnee woning tussen de 200 en 500 vierkante meter. ‘
De warmtepompen van Mitsubishi Electric halen hun energie uit de buitenlucht. ‘Lucht is de gemakkelijkst bruikbare bron’, vertelt Olivier Vanopstal. ‘Lucht is overal aanwezig en altijd beschikbaar. Zelfs bij heel koud weer, bij - 25°C bijvoorbeeld, bevat de buitenlucht nog energie die kan worden gebruikt om er een woning mee te verwarmen. Een waterpomp op lucht is ook zeer gemakkelijk te installeren. Dure boringen of sonderingen zijn niet nodig. Je hebt er bovendien weinig plaats voor nodig: om een ruimte van 200 à 250 m_ te verwarmen, volstaat een buitengroep van 1,5 x 1 x 1 meter. Maar lucht wisselt minder goed warmte uit dan water. Bovendien ondergaat buitenlucht grote temperatuurschommelingen: de temperatuur kan variëren van ongeveer -15°C tot + 35°C, waardoor het vermogen van dit systeem afhankelijk is van de buitentemperatuur. Vanaf 5 à 6°C buitentemperatuur begint het vermogen te zakken. Bij vriesweer kan op de warmtewisselaar ijsvorming optreden, die met een ontdooiingscyclus moet worden verwijderd. Dit zorgt voor een lichte daling van het rendement. Mitsubishi Electric produceert daarom sinds kort - als enige fabrikant- een warmtepomp die tot een buitentemperatuur van -15°C evenveel calorieën onttrekt als bij een positieve luchttemperatuur. Deze luchtwarmtepomp hoeft dus niet meer te worden over-gedimensioneerd.


Foto: Mitsubishi Electric - Belklima


Rendement van 4
Bij een warmtepomp wordt de compressor elektrisch aangedreven, maar verschilt wezenlijk van elektrische verwarming. Bij elektrische verwarming is voor 1 kW warmte 1 kW elektriciteit nodig. Een kwalitatieve warmtepomp haalt een winstfactor van 4 op 1 en zelfs meer. Anders gezegd: die ene kW elektriciteit geeft 4kW warmte! Ter vergelijking: zelfs de beste van de klassieke verwarmingsketels, met name een condensatieketel, haalt een rendement van ‘slechts’ iets meer dan 1.


Foto: Mitsubishi Electric - Belklima


Een hoog rendement is prima voor je portemonnee, maar ook voor het milieu. Voor sommige van de lucht/lucht-warmtepompen van Mitsubishi Electric is de CO2-uitstoot 63% minder dan van verwarming op gas, en 72% minder dan mazoutverwarming.
Voor de verspreiding van de warmte is vloerverwarming bijzonder interessant. Die werkt namelijk met een vrij lage temperatuur. Enig nadeel: vloerverwarming is een log verwarmingssysteem. Het reageert niet onmiddellijk.

Rendabel
Een warmtepomp is volgens Olivier Vanopstal gemiddeld anderhalf keer duurder dan een klassieke verwarmingsinstallatie. ‘Een lucht/luchtsysteem kost gemiddeld tussen de 100 en 140 euro/m_, een lucht/watersysteem inclusief de vloerverwarming tussen de 120 en 160 euro/m_.’ De begininvestering is dus duurder, maar het verbruik is veel kleiner. Volgens onderzoeken verbruikt een goed ontworpen en deskundig geïnstalleerde warmtepomp 20% tot 40% minder dan een klassiek verwarmingssysteem op gas of mazout. Bovendien kan je aanspraak maken op premies en een belastingvoordeel, waardoor de terugverdientijd nog korter wordt.

Meer info?: Surf naar www.warmtepomp.be

Bron: Mitsubishi Electric
30/09/2008

Bron: Mitsubishi Electric Datum: 30-09-2008

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 26°C

Max. 27°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners