Mazout en integratie hernieuwbare energieën

Mazout en integratie hernieuwbare energieën

     

Informazout heeft een nieuw lastenboek uit, met dit lastenboek wil Informazout de architecten en studiebureaus helpen bij het opstellen van ontwerpen en bestekken. Opgesteld in samenwerking met Cedicol, het technische kennis- en informatiecentrum voor vloeibare brandstoffen, gaat er bijzondere aandacht naar de vakvoorschriften voor een efficiënt verwarmingssysteem met stookolie.

Mazout en de integratie van hernieuwbare energieën

Een rationeel, budgetair verantwoord en zo duurzaam mogelijk energieverbruik voor de klant staan hierbij voorop. De lagetemperatuur verwarmingssystemen zijn hierbij het uitgangspunt met de optimalisatiemogelijkheden met hernieuwbare energieën.
In de vorige editie werd de koppeling met zonne-energie uitgewerkt. In deze editie komt de combinatie met een warmtepompsysteem aan bod, zowel in de nieuwbouw als de renovatie. De aspecten technische vereisten van het systeem, dimensionering, functionering en hydraulische koppeling worden erin gedefinieerd en geïllustreerd met gedetailleerde schema’s.

Actualisering van de vroegere editie.
Deze uitgave actualiseert en verduidelijkt een aantal aspecten en normen van het verwarmingssysteem zoals de norm NBN B61-002 inzake rookgasafvoer en type aansluiting, de Ecodesign richtlijn met de impact op de circulatiepompen, de EU Richtlijn 2002/91 met de onderhoudswetgeving in de 3 gewesten en een update van de Optitank reservoir voorschriften inzake product en concept.


Mazout en de integratie van hernieuwbare energieën

Een bijdrage tot een efficiënter en duurzamer energieverbruik.
Met deze leidraad krijgt de voorschrijver en de consument de garantie van een zuinig werkende, betrouwbare en milieubewuste warmtebron die steeds met zijn tijd mee evolueert. De publicatie is gratis te downloaden via de site van Informazout, www.informazout.be, documentatieaanvraag.


Over Informazout
Informazout is een vzw die informatie verstrekt over alles wat met mazoutverwarming te maken heeft. Op de site www.informazout.be kan men terecht om de energiekost van een woning te berekenen en te evalueren, om de wetgeving inzake stookoliereservoirs voor ieder specifiek geval te raadplegen of om bijv. de lijst van leveranciers van verwarmingsmateriaal of technici voor onderhoud en keuring te consulteren. Ook via de telefoonlijn, 02/558.52.20, worden de professionelen geholpen met vragen omtrent mazoutverwarming.Bron: Informazout Datum: 20-10-2012

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 22°C

Max. 25°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners