HOUT EN GROEN WONEN

HOUT EN GROEN WONEN

Het eerste weekend van november opent De Waagnatie zijn deuren voor Hout en Groen Wonen, de grootste beurs in Vlaanderen rond ecologisch, gezond en duurzaam bouwen, hernieuwbare energie, houtbouw en zoveel meer. Ruim 60 exposanten komen er hun nieuwste producten en technieken in première voorstellen.

Hout en Groen Wonen 2010

Verder kan de bezoeker er ook terecht voor heel wat praktisch advies.

Gezonde woonomgeving

Vroeger leefden en werkten we grotendeels buiten, nu brengen we 60 tot 95% van onze levenstijd binnenshuis door. Door steeds beter te isoleren, hebben we het verschil tussen de lucht in en buiten onze woning nog verscherpt: de lucht binnenshuis bevat soms tot 5 keer meer vervuilende stoffen dan de buitenlucht. Dat kan leiden tot tijdelijke ongemakken en irritaties, maar ook tot ernstige aandoeningen, zeker bij jonge kinderen, ouderen en zieken. Deze groepen zijn én gevoeliger én verblijven meer dan gemiddeld binnen. Een goede, natuurlijke ventilatie is dan ook van primordiaal belang. Correct ventileren is nodig om waterdamp, verbran¬dingsgassen en allerlei schadelijke stoffen naar buiten af te voeren en om verse lucht aan te voeren. Frisse lucht zorgt ervoor dat we ons fit en prettig voelen, frisse lucht verhoogt onze concentratie en beschermt tegen allergieën. Trouwens, niet alleen mensen hebben verse lucht nodig. Ook geisers en boilers verbruiken zuurstof. Als naar de ruimte waar ze staan opgesteld te weinig verse lucht wordt toegevoerd, dan ontstaat er onderdruk en zullen de waakvlam en het toestel uit gaan.

Natuurlijke verf is veel gezonder om in te ademen dan de gewone verven. Traditionele alkydverven (verdunbaar met terpentine) bevatten meer dan driehonderd gram VOS (Vluchtige Organische Stoffen) per liter. Inademing kan leiden tot irritatie van de huid, de ogen en de luchtwegen. Hoge concentraties kunnen slaperigheid en een gevoel van dronkenschap veroorzaken.

Het veelvuldig gebruik van hout, zoals bij houtskeletbouw, verzekert een warme, natuurlijke omgeving. Zijn cellulaire structuur maakt van hout een uitstekende thermische isolator. Bij gelijke dikte isoleert hout 6 maal beter dan baksteen, 12 maal beter dan beton, 150 maal beter dan staal en 1.700 keer beter dan aluminium. Hout vormt geen koudebrug, en veroorzaakt dus geen condensatie. Ook de vochtregulerende werking van hout is zeer positief voor de gezondheid, zo blijkt uit studies van het Finse bouwonderzoeksinstuut VTT in samenwerking met het Duitse Fraunhofer-Institut für Bauphysik en de technische universiteit van Helsinki.

Hernieuwbare Energieën

De fossiele brandstoffen - stookolie en aardgas - die we vandaag gebruiken, zijn eindig. Naar schatting kunnen we met de oliereserves nog ongeveer 50 jaar verder. Sommige specialisten beweren dat de woningen die we vandaag bouwen of verbouwen het einde van dit fossiele tijdperk zullen meemaken.

Bovendien komen bij de verbranding van fossiele brandstoffen vervuilende stoffen vrij, zoals koolstofdioxide (CO2), het belangrijkste broeikasgas, en - bij onvolledige verbranding - koolwaterstoffen (CH). CH vormt samen met NOx ozon en zorgt zo voor het gat in de ozonlaag.

Wie hierop wil anticiperen, maakt gebruik van milieuvriendelijke of hernieuwbare energie. Meest voor hand liggend zijn zonnepanelen of warmtepompen. Alternatieven zijn hernieuwbare energiebronnen zoals hout, bijvoorbeeld in de vorm van pellets, of milieuvriendelijk geproduceerde groene stroom.


Hout en Groen Wonen 2010

Alle vormen van houtbouw

Op Hout en Groen Wonen vind je alle mogelijke vormen van houtbouw, gaande van houtskeletbouw over massieve houtbouw tot houtvakwerk.

Wonen in een houtrijke omgeving zorgt niet enkel voor een gezond woonklimaat, maar ook voor een warme, rustgevende sfeer in huis.

Hout is bovendien het meest ecologische bouwmateriaal. Voor de productie van een houten ligger is vijf maal minder energie nodig dan voor de productie van een betonbalk met vergelijkbare technische eigenschappen. Van alle bouwmaterialen vergt hout ook het minst energie voor transport en voor de verwerking tot afgewerkte producten. Bovendien levert houtverwerking amper afval op, en op het einde van hun levensduur kunnen houten producten hergebruikt, gerecycleerd of als groene brandstof worden benut.

Hout draagt tevens rechtstreeks bij tot de vertraging van het broeikaseffect en van de opwarming van de aarde. Bomen onttrekken belangrijke hoeveelheden koolstofdioxide (CO2) aan de lucht en slaan die op in gebouwen, meubels en andere houten voorwerpen. Zo dragen ze rechtstreeks bij tot de vertraging van het broeikaseffect en van de opwarming van de aarde.

Hoe hebben andere (ver)bouwers het aangepakt ?

Zowel gedurende het weekend van Hout en Groen Wonen (6 & 7 november) als het weekend daarna (13 & 14 november) kan je bij mensen thuis gaan kijken hoe zij energiezuinig wonen en ecologisch hebben gebouwd of verbouwd. Bond Beter Leefmilieu organiseert dan namelijk Ecobouwers Opendeur. Je kan je ook inschrijven voor workshops en thematours, dan bezoek je in groep verschillende huizen na elkaar. Voor meer info en inschrijvingen: zie www.ecobouwers.be. Bezoekers van de Ecobouwers Opendeur weekends mogen de beurs Hout en Groen Wonen gratis bezoeken.

Info en raad

Specialisten en overheidsinstanties geven graag alle gewenste raad. Op de infostand van de Vlaamse en federale overheid kunnen bezoekers terecht voor informatie over subsidies en fiscale voordelen.

Verhoog de waarde van je woning

Elke woning moet een energiecertificaat hebben. Uit studies is gebleken dat huizen met een positief energiecertificaat dubbel zo snel verkocht worden. Woningen met een ongunstig certificaat blijven langer te koop staan en zijn dikwijls genoodzaakt hun vraagprijs te verlagen. Doe dus de nodige aanpassingen om de waarde van je woning te verhogen. Hoe precies? Meer info krijg je op Hout en Groen Wonen.

Praktisch:

Hout en groen wonen - Zaterdag 6 en Zondag 7 november 2010

Beurshallen De Waagnatie, Paleis 2, op het Eilandje aan de Schelde

Openingsuren: telkens van 10 tot 18 uur

Toegangsprijs: 6 euro - Gratis tot 12 jaar en voor bezoekers aan het Ecobouwers Opendeurs Weekend van Bond Beter Leefmilieu.

website: www.houtengroenwonen.be

Bron: Hout en Groen Wonen Datum: 17-10-2010

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 26°C

Max. 20°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners