Herstelplan geeft zuurstof aan de bouwsector

Herstelplan geeft zuurstof aan de bouwsector

Enkele weken voor Batibouw maakt de Confederatie Bouw de balans op van de conjunctuur in het afgelopen jaar. Vijf jaar lang was de bouwsector de locomotief van de economie, maar nu is hij even buiten adem. In 2008 ging een recordaantal bouwbedrijven failliet en sinds het einde van vorig jaar is er een recessie.

Herstelplan geeft zuurstof aan de bouwsector

Enkele weken voor Batibouw maakt de Confederatie Bouw de balans op van de conjunctuur in het afgelopen jaar. Vijf jaar lang was de bouwsector de locomotief van de economie, maar nu is hij even buiten adem. In 2008 ging een recordaantal bouwbedrijven failliet en sinds het einde van vorig jaar is er een recessie.

bouw-werf

In deze context, die samenhangt met de economische crisis, is het herstelplan van de regering een welkome steun in de rug. Volgens de schattingen van de Confederatie kan het herstelplan de bouwactiviteiten met ongeveer 3% verhogen. Daardoor kan het activiteitenniveau als alles meezit op het niveau van vorig jaar blijven.

De financiële crisis is niet de enige oorzaak dat de bouw in 2008 niet meer groeide. Onze sector had al in de eerste helft van 2008 de limieten van zijn groeipotentieel bereikt, en de economisch situatie was al voor het uitbreken van de crisis niet meer veelbelovend voor de bouw.

Het aantal afgeleverde bouwvergunningen suggereert nochtans dat de vraag in de woningbouw goed stand hield, vooral in het geval van de eengezinswoningen. Maar daar staat tegenover dat de vraag naar nieuwbouwappartementen is afgenomen. "Globaal bekeken zal de woningmarkt niet instorten in België, in tegenstelling tot een aantal andere Europese landen, op voorwaarde dat de vergunde nieuwbouwprojecten zonder uitstel uitgevoerd worden," stelt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

Wellicht zal de crisis vooral een invloed hebben op de start van nieuwe bouwprojecten. De ongunstige economische toestand legt een hypotheek op nieuwe projecten, inbegrepen een aantal projecten die al een bouwvergunning gekregen hebben. Dat is vooral merkbaar aan de niet-woningbouw. Het volume van de niet-woongebouwen die vergund werden, lag bijzonder hoog in 2007. In het eerste trimester van 2008 was er dan een zware correctie naar beneden (min 15%). De cijfers hebben zich in het tweede trimester van 2008 min of meer gestabiliseerd, maar op een niveau dat merkelijk lager ligt dan in 2007. Hoe 2009 zal evolueren, hangt af van het aantal bouwvergunningen dat effectief wordt omgezet in een bouwproject.
Robert de Mûelenaere: "Dit laatste is de voornaamste bron van onzekerheid in de komende maanden. Het ongunstige economische klimaat zal zeer waarschijnlijk wegen op de investeringsplannen van bedrijven en openbare besturen. Dat zal des te zichtbaarder zijn op het niveau van de lokale besturen, die niet meer kunnen rekenen op de dividenden van Dexia."

De burgerlijke bouwkunde kende een voorzichtige vooruitgang ten opzichte van 2007. Toen was er een belangrijke terugval van de productie, zoals altijd in een jaar na gemeenteraadsverkiezingen. Het valt te verwachten dat de positieve evolutie zich voortzet.

De effecten van het herstelplan

Het herstelplan schuift de bouw naar voor als de trekker van de economische heropleving. Het plan zal een positief effect hebben op de bouwactiviteiten, zeker omdat het inspeelt op een aantal belangrijke bestaande behoeften.
De koudegolf ronde de jaarwisseling heeft er ons nog eens aan herinnerd dat de energieprestaties van de Belgische gebouwen verbeterd moeten worden. De uitbreiding van de fiscale aftrekmogelijkheden voor energiebesparende werken zal de kosten voor nieuwbouw helpen verminderen, en zo investeringen in vastgoed interessanter maken.

De btw-verlaging voor woningen die dienen als hoofdverblijfplaats van een gezin, zal de verkoop van nieuwbouwwoningen stimuleren en aanzetten tot het laten uitvoeren van bijkomende werken. Ze moedigt ook de start van de bouw van nieuwe woningen aan, en zelfs de ontwikkeling van nieuwe projecten. Daar moet nog aan toegevoegd worden dat ook de overheidsinvesteringen niet vergeten .

Bron: VCB
22/01/2009

Bron: VCB Datum: 22-01-2009

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 34°C

Max. 35°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners