Gratis elektriciteit voor particulieren

Gratis elektriciteit voor particulieren

   

Volgens de Vlaamse energiewetgeving moet de leverancier de gratis kWh van een bepaald jaar toekennen op de eerste afrekeningsfactuur na 1 mei van dat betrokken jaar, ongeacht het feit of 1 april in de verbruiksperiode valt of niet.

Gratis elektriciteit voor huishoudelijke verbruikers

Als uw meterstand bijvoorbeeld eind maart 2012 werd opgenomen en de afrekeningsfactuur valt na 1 mei in uw bus, dan moet op deze factuur het voordeel van gratis kWh 2012 toegekend worden, zelfs al valt 1 april niet in deze verbruiksperiode.

In Vlaanderen heeft elke huishoudelijke verbruiker (met een contract op privénaam voor een woning waar u gedomicilieerd bent) elk jaar recht op gratis elektriciteit (dit geldt niet voor: een contract op naam van een bedrijf (= professioneel contract) of een gemengd contract).

Hoeveel gratis elektriciteit u voor een bepaald jaar krijgt, hangt af van de samenstelling van uw gezin en van het aantal gezinsleden dat op 1 januari van dat jaar in uw woning gedomicilieerd is. Als de gezinssamenstelling ondertussen wijzigt, telt dat pas mee vanaf het volgende jaar.

Stel dat u en uw partner 2 kinderen hebben. Dan krijgt u 500 kWh gratis stroom of 109,83 euro (in 2012). Het gaat om: 100 kWh per gezin + 100 kWh per gezinslid (mama) + 100 kWh per gezinslid (papa) + 100 kWh per gezinslid (dochter) + 100 kWh per gezinslid (zoon) = 500 kWh gratis elektriciteit
Woont u alleen, dan hebt u recht op 200 kWh of 43,93 euro (in 2012). Samenwonenden zonder kinderen krijgen 300 kWh of 65,90 euro (in 2012).
U krijgt niet meer gratis elektriciteit dan u verbruikt.

Wat moet u doen om gratis elektriciteit te krijgen?
U moet niets doen. Gratis elektriciteit wordt automatisch toegekend.
De leverancier die u op 1 april elektriciteit levert, geeft u een korting op uw eindfactuur (vanaf 1 mei). Elke leverancier is daartoe verplicht. Veranderen van leverancier heeft geen gevolgen.
Als u over een budgetmeter beschikt, ontvangt u via uw netbeheerder een gratis hoeveelheid elektriciteit.

Zelfstandigen
Als voor uw woning het energiecontract op naam van een onderneming staat, geniet u niet van gratis elektriciteit. Als een contract het ondernemingsnummer vermeldt, wordt verondersteld dat het op naam van de onderneming staat.
Zelfstandigen die (met hun gezin) in een woning gedomicilieerd zijn en ook gratis elektriciteit willen, moeten hun leverancier vragen het contract op hun persoonlijke naam te zetten.

Appartementen en tehuizen
Personen die gedomicilieerd zijn in een gebouw waar slechts één aansluiting is op het distributienet, hebben ook recht op gratis elektriciteit. Degene die het energiecontract afgesloten heeft, zorgt ervoor dat iedereen zijn deel krijgt. In dit geval wordt 100 kWh gratis toegekend voor het hele gebouw vermeerderd met 100 kWh per gedomicilieerde bewoner.

Berekening in detail
De verrekening van uw gratis elektriciteit gebeurt op de jaarlijkse eindfactuur van uw leverancier onder de vermelding “korting gratis elektriciteit”.
Uw leverancier gaat als volgt te werk: hij brengt een bedrag van uw factuur in mindering dat gelijk is aan het aantal gratis kWh elektriciteit waarop u recht hebt, vermenigvuldigd met de gewogen gemiddelde kWh-marktprijs voor huishoudelijke verbruikers.

De gewogen gemiddelde kWh-marktprijs wordt elk jaar berekend door de VREG. Hierbij een overzicht van de kWh-marktprijzen van de laatste jaren:

Gratis kWh voor het jaar - kWh-marktprijs (excl. BTW)
2005 - 13,3875 eurocent/kWh
2006 - 13,8519 eurocent/kWh
2007 - 14,5485 eurocent/kWh
2008 - 14,2519 eurocent/kWh
2009 - 15,4244 eurocent/kWh
2010 - 14,7386 eurocent/kWh
2011 - 15,8210 eurocent/kWh
2012 - 18,1532 eurocent/kWh


Geen of te weinig?
Als u te weinig gratis elektriciteit krijgt toegekend op uw factuur, ligt dat meestal aan de verouderde gegevens over uw gezinssamenstelling in het rijksregister.
Neem contact op met uw leverancier (degene die u beleverde op 1 april van het jaar waarop de gratis elektriciteit van toepassing is) om de fout recht te zetten. Hij zal u eventueel vragen een verklaring in te vullen met betrekking tot uw gezinssamenstelling.
U moet dan binnen een maand de ontbrekende gratis elektriciteit toegekend krijgen. Dat gebeurt via een aparte creditnota of via een verrekening met uw volgende factuur.

Anders kunt u klacht neerleggen bij de VREGBron: Vreg Datum: 03-11-2012

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 21°C

Max. 21°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners