Gratis afgifte asbestafval op containerparken door

Gratis afgifte asbestafval op containerparken door gezinnen

Met de goedkeuring op 14 december 2007 van het Uitvoeringsplan milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen zet minister van Leefmilieu Crevits de bakens uit voor het beleid tot 2015. Het gaat enerzijds uit van een consolidatie van de goede resultaten in het huishoudelijk afvalstoffenbeleid in Vlaanderen.

Gratis afgifte asbestafval op containerparken door gezinnen

Met de goedkeuring op 14 december 2007 van het Uitvoeringsplan milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen zet minister van Leefmilieu Crevits de bakens uit voor het beleid tot 2015. Het gaat enerzijds uit van een consolidatie van de goede resultaten in het huishoudelijk afvalstoffenbeleid in Vlaanderen.

Asbestafval

Anderzijds zijn er een aantal bijsturingen en verbeteringen noodzakelijk om de afvalpreventie te maximaliseren, en de inzameling en de verwerking van deze afvalstoffen te optimaliseren.

Voor de Vlaamse regering is een veilige manier van inzameling van asbestafval steeds een prioriteit geweest. Een van de maatregelen uit het plan focust daarom op gebonden asbestcementafval, dat bij vele gezinnen ontstaat onder de vorm van onder andere afgedankte golfplaten en -leien. Het is de bedoeling zoveel mogelijk van deze afvalstoffen selectief in te zamelen met het oog op een veilige en milieuverantwoorde verwerking ervan. Het uitvoeringsplan gaat daarom uit van een inzamelplicht voor alle Vlaamse gemeenten. Op elk containerpark moet deze afvalstof vanaf 1 januari 2008 apart ingezameld worden. De aanvoer ervan moet volgens het uitvoeringsplan tot een bepaalde hoeveelheid gratis kunnen gebeuren. Het betekent dat in de loop van 2008 door alle containerparken een bepaalde hoeveelheid asbestcementafval gratis moet aanvaard worden. Eer het zover is moeten de gemeenten en de andere betrokken partners nog enkele stappen ondernemen. Het uitvoeringsplan is op 7 januari 2008 bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) zullen nu in overleg bepalen tot welke hoeveelheid asbestcementafval van de gezinnen de aanvaarding gratis kan gebeuren op de containerparken. De gemeenten kunnen dan hun gemeentelijke retributie- en contantbelastingreglementen aanpassen en laten goedkeuren door de gemeenteraad. De gemeenten moeten immers eerst de Vlaamse wetgeving omzetten in hun lokale wetgeving. Pas vanaf dat ogenblik zal de aanvaarding van beperkte hoeveelheden asbestcementafval gratis kunnen gebeuren op de containerparken.

Voor grotere hoeveelheden afkomstig van gezinnen en bedrijfsafvalstoffen afkomstig van zelfstandigen, KMO's en bedrijven zal steeds moeten betaald worden op de containerparken volgens het principe de vervuiler betaalt. Iedereen kan ook steeds beroep doen op containerdiensten aangeboden door de private sector. Uiteraard is die service betalend.
Het is immers nooit de bedoeling om zeer grote hoeveelheden asbestcementafvalstoffen af te voeren via de containerparken.

In de praktijk zal de nieuwe regeling zo snel mogelijk ingang vinden bij alle gemeenten, maar er moeten nog enkele stappen ondernomen worden. Tot zolang moet er dus op de meeste containerparken door de burgers nog betaald worden voor de aanvoer van ook kleinere hoeveelheden asbestcementafvalstoffen.

Bron: Envirodesk
9/01/2008

Bron: Envirodesk Datum: 09-01-2008

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 26°C

Max. 27°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners