Kies steeds een goede syndicus

Kies steeds een goede syndicus

   

Het beheer van een appartement is er de laatste jaren niet eenvoudiger op geworden. De Confederatie van Immoberoepen (CIB Vlaanderen) vraagt mede-eigenaars dan ook om bij de keuze van hun syndicus niet alleen naar de prijs te kijken.

Goede Syndicus voor het beheer van mede eigendom

Confederatie van Immoberoepen (CIB Vlaanderen): “Laat de keuze van je syndicus niet alleen van de prijs afhangen”

Professionaliteit heeft een prijs, onder dat motto wil de sectororganisatie appartementbewoners wijzen op het belang van een goed beheer. De voorbije jaren zijn er heel wat nieuwe verplichtingen bijgekomen voor mede-eigendommen. Zo was er de invoering van het nieuwe boekhoudplan en de aanpassing van de daarbijhorende software. Net zoals de syndicus ook almaar vaker de belangrijke werken opvolgt, schadegevallen verwerkt, gerechtelijke procedures opvolgt, enz.
De eerlijkheid gebiedt om te stellen dat al deze bijkomende prestaties vergoed moeten worden. Zeker als een groeiende groep mede-eigenaars terecht van z’n syndicus verwacht dat hij goed georganiseerd is en een ruime juridische, boekhoudkundige en bouwtechnische kennis heeft.

Bijkomende prestaties
Nog teveel appartementbewoners laten de keuze van hun syndicus echter enkel van de prijs afhangen. Nu de complexiteit van een te beheren mede-eigendom alleen maar toeneemt, wil de Confederatie van Immoberoepen hierover sensibiliseren. Al merken meer en meer syndici op dat ze op begrip kunnen rekenen van hun mede-eigenaars. Een steeds groter wordende groep begrijpt dat goed beheer niet mogelijk is tegen abnormaal lage erelonen. Bovendien kan een goed beheerd appartementsgebouw de kosten drukken op middellange termijn.

Volgens de Confederatie van Immoberoepen staat het iedereen vrij om al dan niet beroep te doen op een professionele syndicus. Wanneer er voor de professionele weg gekozen wordt, mag het echter niet onlogisch zijn dat de syndicus overeenkomt om een bijkomende kost aan te rekenen voor extra prestaties. Voorwaarde is echter dat de overeenkomst tussen de syndicus en de vereniging van mede-eigenaars altijd duidelijk omschrijft welke basisprestaties verwacht mogen worden en wat eventuele bijkomende prestaties kunnen zijn.

De Confederatie van Immoberoepen start o.m. in dat kader met het sensibiliseren van (mede-) eigenaars over de belangrijkste aandachtspunten omtrent wonen en vastgoed. Wonen in een mede-eigendom en samenwerken met een syndicus zal daarbij zeker aan bod komen.Bron: CIB Vlaanderen Datum: 16-08-2014

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 22°C

Max. 25°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners