Geen grote verschuivingen in de bouwsector, maar h

Geen grote verschuivingen in de bouwsector, maar het herstel is nog niet voor morgen

Voor 2008 waren de prestaties van de bouw nog steeds goed, met een productie die hoger is dan de rest van de economie. Deze cijfers werden vooral positief beïnvloed door het 1e kwartaal van 2008. Maar met de crisis van het najaar van 2008 is de bouwsector, net als de andere sectoren, in een recessie geraakt vanaf het vierde kwartaal, ...

Geen grote verschuivingen in de bouwsector, maar het herstel is nog niet voor morgen

Voor 2008 waren de prestaties van de bouw nog steeds goed, met een productie die hoger is dan de rest van de economie. Deze cijfers werden vooral positief beïnvloed door het 1e kwartaal van 2008. Maar met de crisis van het najaar van 2008 is de bouwsector, net als de andere sectoren, in een recessie geraakt vanaf het vierde kwartaal, ...

Bouwwerf

hetgeen met zich meebrengt dat een aantal lopende projecten werden geannuleerd of uitgesteld.

Het aantal afgeleverde bouwvergunningen nam al vóór de economische-financiële crisis af, wat de terugval nog verergerd heeft, zeker op het gebied van nieuwbouw. De Nationale Bank heeft gemeten dat het ondernemersvertrouwen van de aannemers al meer dan een jaar enkel afneemt.

Het herstelplan is niet doeltreffend op korte termijn
De gevolgen van de crisis lopen door elkaar en de bouwsector pleit voor snelle goedkeuring van een tweede herstelplan dat zich richt op de renovatie, dat als enige de daling zou kunnen verzachten. Onze economie heeftbehoeften aan ‘dragende’ sectoren zoals de bouw vooral in tijden van crisis. De maatregelen die door de federale regering in haar plan voor het jaar 2009 zijn ingevoerd, zijn goed gericht op de ondersteuning van investeringen in immobiliën maar ze zijn enkel geldig voor 2009 en dat is niet lang genoeg om hun doel te bereiken.
Tussen de beslissing van een investering in vastgoed en de daadwerkelijke uitvoering,zit te veel tijd. Als de maatregel van de verlaagde btw niet wordt verlengd aan het einde van het jaar, heeft ze eigenlijk nu al geen effecten meer op investeringsbeslissingen ... De sector, waarvan het Planbureau zegt dat hij 2,8% in 2009 zal terugvallen, zal dan zonder twijfel in 2010 en 2011 verder terugvallen.

Voorstellen om het economisch herstel te ondersteunen

  • De consolidatie in de tijd van de maatregel die het verlaagde btw-tarief (6%) veralgemeent tot alle verrichtingen van slopen gevolgd door het heropbouwen van woningen in het hele land.
  • De verlenging tot eind 2010 van het verlaagde btw-tarief (6%) op een schijf van 50.000 € van de factuur voor het bouwen of aankopen van een nieuwe woning.
  • Zoeken naar een Europese consensus over de verlaagde btw-tarieven.De Confederatie Bouw pleit voor een definitief verlaagd btw-tarief op nieuwbouw.
  • Het behoud, en zelfs de versterking, van het stelsel van de belastingkorting voor energiebesparende werken. Deze kortingen hebben een bewezen impact en zijn ook belangrijk voor onze doelstellingen in het Klimaatplan die behaald moeten worden tegen 2020 om de vermindering van broeikasgasemissies te halen.
  • Een steviger herstel van de overheidsinvesteringen in werken

Bron: VCB
14/06/2009

Bron: VCB Datum: 14-06-2009

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 15°C

Max. 19°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners