Geel levert zelf bouwvergunningen af

Geel levert zelf bouwvergunningen af

De stad Geel behandelt vanaf 1 oktober zelfstandig aanvragen voor bouwvergunningen en verkavelingen. De aanvragen moeten niet meer naar de provinciale dienst Stedenbouw wat de procedure versoepelt.

Geel levert zelf bouwvergunningen af

De stad Geel behandelt vanaf 1 oktober zelfstandig aanvragen voor bouwvergunningen en verkavelingen. De aanvragen moeten niet meer naar de provinciale dienst Stedenbouw wat de procedure versoepelt.

bouwaanvraag

Stads- en gemeentebesturen kunnen een bouw- of verkavelingsvergunning pas uitreiken na advies van de provin- ciale dienst Stedenbouw. Geel voldoet volgens het Vlaams ministerie van Ruimtelijke Ordening aan de voorwaarden om deze vergunningen zelf te behandelen. Het stadsbestuur maakt zich sterk de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning vanaf 1 oktober binnen 75 dagen te behandelen. De aanvraag voor een verkavelingsvergunning mag nog maximaal 150 dagen in beslag nemen. Een openbaar onderzoek kan deze termijn met 30 dagen verlengen.

De provinciale dienst Stedenbouw kan, net als een persoon die rechtstreeks hinder ondervindt van vergunde werkzaamheden, wel beroep aantekenen.

Aanvragen voor bouwvergunningen en attesten moeten terechtkomen bij de infocel technische diensten op het stadhuis. Een medewerker van de dienst bouw en milieu behandelt ieder dossier inhoudelijk en administratief.

Bron: Gazet van Antwerpen
19/08/2007

Bron: Gazet van Antwerpen Datum: 19-08-2007

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 26°C

Max. 20°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners