EnergiePrestatieCertificaat verplicht vanaf 1 nove

EnergiePrestatieCertificaat verplicht vanaf 1 november 2008

Wenst u uw woning te verkopen of verhuren, dan heeft u binnenkort een EnergiePrestatieCertificaat nodig, kortweg EPC. Bij verkoop van woningen en appartementen wordt het EPC verplicht vanaf 1 november 2008, bij verhuur vanaf 1 januari 2009. Lees verder voor prangende vragen en antwoorden.

EnergiePrestatieCertificaat verplicht vanaf 1 november 2008

Wenst u uw woning te verkopen of verhuren, dan heeft u binnenkort een EnergiePrestatieCertificaat nodig, kortweg EPC. Bij verkoop van woningen en appartementen wordt het EPC verplicht vanaf 1 november 2008, bij verhuur vanaf 1 januari 2009. Lees verder voor prangende vragen en antwoorden.

EnergiePrestatieCertificaat - Energie Prestatie Certificaat - EPC

Wat is het EnergiePrestatieCertificaat?
Het EPC is een energierapport dat aangeeft hoe energiezuinig een woning is. Kopers en huurders kunnen met het EPC beter inschatten hoeveel energie hun nieuwe thuis zal verbruiken. Met de hoge energieprijzen raken woningen met een gunstig EPC wellicht vlotter en voor een betere prijs verkocht of verhuurd.
Op het EPC wordt de energiescore van de woning vermeld (uitgedrukt in kWh/m_). We spreken van een kengetal dat de energieprestatie van de woning uitdrukt. Deze energiescore wordt ook weergegeven op een kleurenbalk zodat men in een oogopslag kan zien of de woning energiezuinig is (groene zone) of niet (rode zone). De energiescores worden voorgesteld op een schaal van 0 tot 700. Hoe hoger dit getal, hoe minder energiezuinig de woning is.
Daarnaast worden een aantal aanbevelingen voor energiebesparende investeringen op het EPC vermeld.

Wat is de doelstelling van het EnergiePrestatieCertificaat?
De invoering van het EPC gebeurt in uitvoering van een Europese richtlijn om de energieprestaties van gebouwen te verbeteren. Het EPC zal kandidaat-kopers en kandidaat-huurders informeren over de energiezuinigheid van de woning die ze willen kopen of huren. Uit onderzoek blijkt overigens dat 80% van de nieuwe eigenaars binnen het jaar hun woning renoveert. De aanbevelingen voor energiezuinige maatregelen die op het EPC vermeld worden, kunnen dus een stimulans of leidraad zijn om de energiebesparende investeringen uit te voeren.
Onrechtstreeks worden ook de eigenaars van niet-energiezuinige woningen aangemoedigd om aan de woning die ze willen verkopen of verhuren een aantal energiezuinige investeringen uit te voeren. Met een gunstig EPC hebben zij immers een grotere kans dat hun woning vlotter en voor een betere prijs wordt verkocht of verhuurd.

Op termijn zal het EPC evolueren van een sensibiliserend instrument naar een beleidsinstrument. Bijvoorbeeld kan de overheid haar stimuleringsmaatregelen voor energiebesparende investeringen in woningen afhankelijk maken van het resultaat op het certificaat. Er zou dan bijvoorbeeld kunnen worden beslist dat geen ondersteuning meer wordt gegeven voor de plaatsing van zonnepanelen als de woning geen dakisolatie of niet overal hoogrendementsbeglazing heeft.

Wat kunnen kopers en huurders leren uit het EPC?
Het EPC vertaalt de energetische kwaliteit van een woning en de vaste uitrusting ervan in een score. Deze wordt gepositioneerd op een kleurenbalk die de referentiewaarden meegeeft. Op die manier krijgt de koper/huurder een idee van de energiefactuur die hem te wachten staat. Daarnaast vermeldt het EPC een aantal energiebesparende adviezen. Die zijn adviserend en sensibiliserend en moeten dus niet verplicht uitgevoerd worden. Maar omdat na de aankoop toch vaak aanpassings- en renovatiewerken worden gedaan, komen ze wel op het geschikte moment. Met het verbruikgedrag van de bewoners wordt geen rekening gehouden.

Wanneer moet je een EPC hebben?
Alle woongelegenheden die te koop of te huur worden aangeboden moeten een EPC hebben. Voor koopwoningen gaat de verplichting in vanaf 1 november 2008. Bij verhuur geldt de invoering vanaf 1 januari 2009.

Welke woningen moeten een EPC hebben?
Het EPC is verplicht voor alle woningen, appartementen, studio’s, vakantiewoningen, sociale woningen, ... die verkocht of verhuurd worden. Kortom, voor alle wooneenheden die autonoom kunnen functioneren. Voor collectieve woongebouwen, zoals studentenkamers of gemeenschapshuizen met een gemeenschappelijke keuken of badkamer wordt één EPC voor het volledige gebouw opgemaakt. Voor woningen en appartementen die reeds verhuurd zijn vóór 1 januari 2009 moet pas een EPC opgemaakt worden als er een nieuwe huurder inkomt.

Bij wie moet de verkoper of verhuurder het EPC aanvragen?
De eigenaar van een koop- of huurwoning, stelt een erkende energiedeskundige type A aan. Dat is een energiedeskundige die een specifieke opleiding tot energiedeskundige type A heeft gevolgd en geslaagd is in het bijhorende examen.
Een overzicht van de erkende energiedeskundigen type A is te vinden op de website www.energiesparen.be, onder de rubriek ”verkopen en verhuren”.

Wat doet de energiedeskundige?
Een energiedeskundige type A komt eerst ter plaatse de woning inspecteren. Hij kijkt daarbij naar het dak, de muren, de vloer, de ramen, de deuren, de gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie,.... Daarna stopt de energiedeskundige alle gegevens in een speciaal softwareprogramma om de energiescore te berekenen en het EPC op te maken. Hij ondertekent het EPC en overhandigt het aan de eigenaar van de woning. De opmaak van een EPC neemt gemiddeld ongeveer een halve dag in beslag.

Wie krijgt het EPC bij verhuur en bij verkoop?
Bij verkoop van een woning wordt het originele EPC overhandigd aan de nieuwe eigenaar. Vanaf begin 2009 zal in de notariële akte daarover ook een speciale clausule worden opgenomen. Bij verhuur krijgt de huurder alleen een kopie van het EPC, niet het originele rapport.

Wat kost zo een EPC?
De overheid legt geen vaste kostprijs op voor het opstellen van een EPC. De kostprijs hangt af van een aantal factoren, zoals het woningtype, de grootte en complexiteit van de woning, de beschikbare documenten zoals plannen en facturen die aan de energiedeskundige kunnen voorgelegd worden, ….

Hoe lang is het EPC geldig?
Het EnergiePrestatieCertificaat is tien jaar geldig, ook als het gebouw opnieuw verkocht of verhuurd wordt. Als de geldigheidsduur van het EPC verstreken is, moet u bij de verhuur van een woning alleen een nieuw EPC laten opmaken als er een nieuwe huurder komt.
Als u energiebesparende investeringen hebt gedaan in de woning, is het als verhuurder of verkoper interessant om een nieuw EPC te laten opmaken. De woning krijgt dan immers een betere score en wordt daardoor interessanter op de markt.

Is een EPC hetzelfde als een energieaudit?
Neen, een energieaudit vraagt u op vrijwillige basis aan en wordt uitgevoerd door een ander type van deskundige (type B). Die is niet gemachtigd om een EnergiePrestatieCertificaat af te leveren. Bij een energieaudit krijgt u een veel ruimer en vollediger advies op het gebied van energiebesparende maatregelen. De energieprestatie van de woning wordt ook met andere software berekend.
Een energieaudit geeft wel recht op fiscaal voordeel.

Bron: Ministerie van Leefmilieu
18/09/2008

Bron: Ministerie van Leefmilieu Datum: 18-09-2008

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 36°C

Max. 35°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners