Duurzaam bouwen :: Geen hype maar pure noodzaak !

Duurzaam bouwen :: Geen hype maar pure noodzaak !

Dat was de conclusie van het Bouwforum dat de Confederatie Bouw organiseerde op de openingsdag van Batibouw. Op dit druk bijgewoond Forum, bijna 1.800 aannemers en andere bouwprofessionals, namen verschillende deskundigen het woord om te pleiten voor dringend en resultaatgericht duurzaam bouwen.

Duurzaam bouwen :: Geen hype maar pure noodzaak !

Dat was de conclusie van het Bouwforum dat de Confederatie Bouw organiseerde op de openingsdag van Batibouw. Op dit druk bijgewoond Forum, bijna 1.800 aannemers en andere bouwprofessionals, namen verschillende deskundigen het woord om te pleiten voor dringend en resultaatgericht duurzaam bouwen.

Duurzaam Bouwen - noodzaak

Klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele (UCL), geografe Isabelle Thomas (UCL) en socioloog Luc Goossens (UAntwerpen) schetsten duidelijk de enorme uitdagingen waarvoor België, en in het bijzonder de bouwsector, staat. Deze uitspraken hebben uiteraard te maken met hun wetenschappelijk onderzoek dat duidelijk maakt dat voortgaan met het huidig beleid en mentaliteit, een achteruitgang in plaats van vooruitgang betekent. Met een ongewijzigd beleid zal België de vooropgestelde doelstelling van een verdere vermindering van de CO2-uitstoot niet halen!

Dit heeft uiteraard alles te maken met de typische kenmerken van het Belgisch woningbestand: verouderd, niet geïsoleerd, niet aangepast aan de vergrijzing van de bevolking, keuzes van bouwmaterialen, brandstof, bouwstijlen … die verankerd zijn in sterke culturele voorkeuren die het Belgische vastgoed typeren en ook onderscheiden van het buitenland.

Op de vraag hoe de mentaliteit dan wel kan worden veranderd om iedereen, en niet een beperkt deel van overtuigden en kapitaalkrachtigen te stimuleren om duurzamer te bouwen en verbouwen, antwoordt 78% van de aannemers dat de hefboom hiervoor een strenge maar aanmoedigende regelgeving is met hogere premies, aftrekbaarheid die niet jaarlijks beperkt wordt om zo de versnippering van de investeringen te vermijden.

Naast de overheid die gepaste maatregelen moet nemen, wil ook de aannemer zelf zijn verantwoordelijkheid nemen om duurzaam aan de toekomst, zijn toekomst te bouwen. 70% van de aannemers zegt nu al actief te zijn maar wenst dit ook te blijven en zich hierop meer te willen toeleggen.

Dat duurzaam bouwen voor de aannemers een groeimarkt is, is duidelijk. Een groeimarkt die bovendien een enorme maatschappelijke en economische bijdrage kan leveren. De isolatie van 200.000 woningen (eengezinswoningen en appartementen) per jaar betekent immers een vermindering van 15% van de huidige CO2-uitstoot. Maar dit betekent ook bijkomende tewerkstelling van 20.000 bouwvakkers. Met een gemiddelde investering van 10.000 € per jaar voor die renovatiewerken betekent dit ook een omzet van 2 miljard € per jaar!

"Duurzaam bouwen aan de toekomst is dus investeren in die toekomst” stelt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw als besluit van het Bouwforum.

Duurzaam bouwen… is véél meer dan een hype of een product van goede marketing en massamediacommunicatie. Iedereen praat erover, iedereen schrijft erover, iedereen wil het, maar…. nu nog die ene definitieve stap: iedereen duurzaam doen bouwen en verbouwen. Iedereen, dat is de particulier en de overheidsopdrachtgever, de bouwer en verbouwer, maar dat is ook de ontwerper, de architect, dat zijn de materialenproducenten, maar nog meer de verschillende beleidsverantwoordelijken die samen met een totaalvisie en aanpak resultaten moeten boeken.

Bron: VCB
1/03/2008

Bron: VCB Datum: 01-03-2008

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 28°C

Max. 28°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners