Geen dubbele belasting op bouwgrond

Geen dubbele belasting op bouwgrond

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) is verheugd dat de Vlaamse regering vandaag principieel beslist heeft om bouwgronden van registratierechten vrij te stellen als die tegelijk met een nieuwe woning of nieuw appartement worden aangekocht.

Nieuwbouwwoning - Bouwgrond

Op die manier heeft de Vlaamse regering voorkomen dat met name een dubbele belasting op deze gronden met BTW én registratierechten. Dit neemt niet weg dat door de eerdere federale beslissing om in die gevallen BTW te heffen op de grond sommige nieuwe huizen maar vooral de appartementen duurder zullen worden. De Vlaamse regering kon hoogstens de schade beperken.

Het is positief dat de Vlaamse overheid door haar maatregel van vandaag rechtszekerheid heeft gecreëerd. De maatregel zal deel uitmaken van het programmadecreet voor 2011. Dit betekent dat zij nog tegen het einde van het jaar definitief door het Vlaams Parlement kan worden goedgekeurd.

Bij appartementen wordt de grond doorgaans samen met het appartement verkocht. De eerder genomen federale maatregel om op die grond BTW te heffen impliceert dat bij de meeste flats 21% BTW zal moeten worden betaald op de grond in plaats van 10% registratierechten. Voor appartementen komen er dus hogere kosten. De Vlaamse overheid kon vooralsnog enkel de schade beperken door een dubbele belasting te voorkomen.

Op dit ogenblik heeft ongeveer de helft van de vergunningen voor nieuwe woningen betrekking op huizen en de andere helft op appartementen. De maatregel treft dus ongeveer de helft van de Vlaamse woningmarkt. Momenteel worden heel wat meer vergunningen toegekend in vergelijking met vorig jaar. Dat is vooral het gevolg van de versnelde indiening van vergunningen tegen eind maart van dit jaar om nog van het tijdelijk lager BTW-tarief op nieuwbouw te kunnen genieten.

Voor wie grond en woning apart aankoopt – wat bij de bouw van huizen meestal het geval is –, is er geen probleem. Daar blijft de bestaande toestand gelden, d.w.z. registratierechten op de grond en BTW op de bouw. Bij de meeste sleutel-op-de-deur bedrijven is het trouwens al langer een geplogenheid dat de grondverkopen en de aannemersactiviteiten apart verlopen. Uit een vroegere enquête van de VCB is bovendien gebleken dat heel wat sleutel-op-de-deurbedrijven huizen bouwen op gronden die de kandidaat-bouwers eerder zelf hadden verworven.

Bron: VCB Datum: 08-10-2010

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 26°C

Max. 20°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners