Is mijn energie echt groen ?

Is mijn energie echt groen ?

   

Minister van energie Van den Bossche en de VREG lanceren Groencheck. Dit is een nieuwe gratis service waarmee Vlaamse gezinnen, bedrijven en lokale besturen kunnen controleren of hun groene stroom echt groen is.

Controle op groene stroom met de groencheck van de VREG

Vlaams minister van energie Freya Van den Bossche en de VREG lanceren een nieuw instrument voor alle elektriciteitsklanten. Via www.vreg.be/groencheck kunnen gezinnen, bedrijven en lokale besturen op een snelle en eenvoudige manier nagaan of hun elektriciteitscontract groen is. En hoé groen het is. De groencheck komt er naar aanleiding van een stijgende vraag over de werkelijke groengraad van hun contract.

Naast de prijs en de kwaliteit van de dienstverlening is de keuze tussen groene en grijze stroom een belangrijke reden om voor een bepaalde energieleverancier te kiezen. Groene stroom is elektriciteit opgewekt uit duurzame energiebronnen zoals zon, wind, biogas, biomassa en waterkracht.
Het gaat niet enkel om Belgische groene stroom, maar ook om groene stroom uit andere Europese landen. Het wordt gebruikt om een onderscheid te maken met elektriciteit die nucleair of uit fossiele brandstoffen (steenkool, aardgas,…) is opgewekt. Die stroom wordt grijze stroom genoemd.


Controle op groene stroom met de groencheck van de VREG

Hoe betrouwbaar is mijn leverancier?
De VREG krijgt steeds meer vragen van klanten over hoe groen hun energiecontract is. “Mensen willen checken of de elektriciteit die ze geleverd krijgen grijs of groen is. En als het om groene stroom gaat, wil men graag weten om hoeveel procent het precies gaat,” aldus André Pictoel van VREG. “Dit kan nu via deze nieuwe module. Wie zijn EANcode (de unieke code op de energiefactuur die begint met 5414) ingeeft op de GROENCHECK, controleert dit vanaf vandaag in een handomdraai.” Men kan ook tot 10 EANcodes ingeven per keer, wat voor bedrijven en lokale besturen dan weer heel interessant kan zijn.

"Als het percentage dat de GROENCHECK aangeeft, overeenkomt met het percentage dat is beloofd in het contract, dan is de leverancier wettelijk in orde", zegt Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche. "Hij mag ook meer leveren als hij daarvoor geen extra kost aanrekent. Maar als uit de GROENCHECK blijkt dat de leverancier te weinig groene stroom levert, kan de klant hem voortaan tot de orde roepen en - als de fout niet wordt rechtgezet - klacht indienen bij de VREG. De GROENCHECK is dus een nieuwe stap naar meer transparantie op de energiemarkt. De klant kan nagaan of zijn leverancier zijn groene belofte waarmaakt.”
Leveranciers die systematisch fouten maken, zullen door de VREG een boete opgelegd krijgen. Als er in het contract geen expliciete bepalingen zijn over het percentage groene stroom, is de leverancier vrij om al dan niet groene stroom te leveren.

Ook V-TEST en SERVICECHECK van de VREG blijven populair
Op de website van de VREG kunnen gezinnen en kleine bedrijven ook de prijzen en de dienstverlening van de verschillende leveranciers vergelijken.
De V-TEST blijkt dit jaar populairder dan ooit. Sinds het begin van dit jaar werden al bijna 2.000.000 V-TESTS uitgevoerd. Ook de V-TEST heeft trouwens een groen staartje. In elke vergelijking vermeldt de laatste kolom hoeveel groene stroom de leveranciers voor elk van hun contracten beloven:
www.vreg.be/resultaat-v-test-gezinnen-de-kolom-herkomst-geleverde-stroomBron: Vreg Datum: 31-10-2012

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 21°C

Max. 21°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners