Belang van WKK in energiemix

Belang van WKK in energiemix

COGEN Vlaanderen zet zich reeds 10 jaar in voor de ontwikkeling en ondersteuning van kwalitatieve warmtekrachtkoppeling in Vlaanderen. Naar aanleiding van dit jubileum was er dit jaar een feestelijke editie van haar jaarlijkse Algemene Vergadering. Op het programma stonden 2 bijzondere sprekers: Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche en Lieven Scheire, Vlaanderens meest bekende fysicus.

Cogen Vlaanderen - Wkk in Energiemix

De minister liet zich echter verontschuldigen en het was kabinetsmedewerker Wim Buelens die haar standpunt omtrent WKK uiteenzette. Daaruit bleek voornamelijk dat de minister zich bewust is van de problemen van het huidige WKK-certificatensysteem (o.a. meeraanbod aan certificaten). Het systeem heeft in het verleden haar deugdelijkheid bewezen maar dient geoptimaliseerd te worden. Naar aanleiding hiervan bedankte ze COGEN Vlaanderen uitdrukkelijk voor haar input voor het lopende maatschappelijke debat.

Tot slot bevestigde de minister dat de Vlaamse overheid de komende jaren nog verder zal inzetten op WKK. Het kabinet is er namelijk van overtuigd dat deze efficiënte energietechnologie op weg naar een CO2-vrij Europa in 2050 een essentiële rol te spelen heeft.

Met een huidig opgesteld vermogen van ca. 2000 MWe vertegenwoordigt de productie van elektriciteit uit WKK maar liefst 19 % van de totale Vlaamse elektriciteitsproductie. Doorgaans levert een WKK een besparing op van ca. 20 % t.o.v. de klassieke gescheiden productie van elektriciteit en warmte. Voor 2009 was het gebruik van WKK-installaties goed voor een CO2-reductie van maar liefst 1,3 miljoen ton. Dit staat gelijk aan het van de weg halen van een half miljoen wagens.

WKK heeft zich bovendien de afgelopen 10 jaren ontwikkeld van een technologie die voornamelijk industriële toepassingen kende naar een veel ruimer toepassingsgebied (o.a. land- en tuinbouw, utiliteitsbouw, …). De ontwikkeling van steeds kleinere vermogens zorgt ervoor dat de warmtekrachtkoppeling steeds vaker wordt geïnstalleerd en bijdraagt tot een efficiënt gebruik van brandstoffen – zowel biologische als fossiele – en een daling van de energiefactuur.

Daarnaast heeft WKK in een slim gestuurd net nog een groot voordeel: haar stuurbaarheid kan bijdragen tot de stabiliteit van het systeem. Sinds kort brengt de ontwikkeling van de micro-WKK voor residentieel gebruik warmtekrachtkoppeling bij de particulieren in huis en zal de technologie nog aan belang winnen.

Wil u meer te weten komen over warmtekrachtkoppeling ? Ga dan naar de WKK-ontmoetingsdag op 8 juni in het provinciehuis te Leuven.
Meer info: www.cogenvlaanderen.beBron: Cogen Vlaanderen Datum: 14-05-2011

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 10°C

Max. 9°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners