CIB hekelt voorstel ‘Wettelijke bedenktijd bij aan

CIB hekelt voorstel ‘Wettelijke bedenktijd bij aankoop onroerend goed’

Recent formuleerde de Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat het voorstel om bij het kopen van een onroerend goed voortaan een wettelijk geregelde bedenktijd van één maand in te voeren. CIB Vlaanderen, de beroepsvereniging van professionals in de Vastgoedsector, vindt dit voorstel van het Notariaat géén goede zaak.

CIB hekelt voorstel ‘Wettelijke bedenktijd bij aankoop onroerend goed’

Recent formuleerde de Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat het voorstel om bij het kopen van een onroerend goed voortaan een wettelijk geregelde bedenktijd van één maand in te voeren. CIB Vlaanderen, de beroepsvereniging van professionals in de Vastgoedsector, vindt dit voorstel van het Notariaat géén goede zaak.

Aankoop van droomwoning


Het Notariaat stelt dat de invoering van een aan voorwaarden gebonden bedenktijd van één maand latere problemen zou helpen voorkomen. “De verkoper zal misschien wat langer moeten wachten, maar anderzijds zal hij achteraf niet meer geconfronteerd worden met bezwaren die de koper wil laten gelden”, zo meldt het persbericht van het Notariaat.

Op welke gemotiveerde gronden het afzien van de verkoop moet gebeuren, blijft hoogst onduidelijk. Wie beoordeelt de feitelijke situatie? CIB Vlaanderen vreest dat het voorstel de deur openzet voor veel discussies en wellicht ook latere gerechtelijke procedures tussen koper en verkoper. Zo wordt het omgekeerde bereikt van wat wordt beoogd: een grotere rechtsonzekerheid in plaats van een grotere rechtszekerheid.

Het invoeren van een wettelijk geregelde bedenktijd bij het kopen van een onroerend goed werkt daarenboven het ondoordacht aangaan van koopovereenkomsten verder in de hand. De koper zal immers al vlug van mening zijn dat hij nog gebruik kan maken van een bedenktijd om af te zien van de koop.

De thans reeds bestaande opschortende voorwaarden in de verkoopovereenkomst (onderzoek kredietaanvraag, voorkooprecht,….), maar vooral ook een hele reeks informatieverplichtingen (bodemattesten, vergunningen, energieprestatiecertificaten,…) die vooraf moeten zijn vervuld, geven de koper alle rechtszekerheid die nodig is om bijzonder doordacht ‘zijn droomwoning’ te verwerven.

CIB Vlaanderen betreurt vooral dat het Notariaat geen voorafgaandelijk overleg heeft georganiseerd.

Bron: CIB Vlaanderen
25/11/2009

Bron: CIB Vlaanderen Datum: 25-11-2009

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 36°C

Max. 35°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners