Bouw vreest buitenlandse concurrentie

Bouw vreest buitenlandse concurrentie

   

De bouwsector in ons land blijft kreunen onder de buitenlandse concurrentie. Niet minder dan 8 op de 10 aannemers verloor dit jaar een opdracht aan een buitenlands bedrijf dat goedkoper was. Dat blijkt uit een recente enquête van de Confederatie Bouw bij haar leden.

Bouw vraagt rondetafel voor buitenlandse concurrentie

Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw: “Onze bedrijven worden uit de markt geprijsd en onze werkgelegenheid komt steeds meer in gevaar. Wij pleiten voor actie op verschillende fronten om deze situatie aan te pakken.”

Meer dan 460 bouwbedrijven beantwoordden de enquête. 78% van de respondenten gaven te kennen dat zij in 2013 opdrachten verloren door de buitenlandse concurrentie. 17% heeft als gevolg personeel moeten ontslaan. 80% van de aannemers gaat er ook van uit dat het fenomeen in de komende jaren alleen maar toeneemt.


Bouw vraagt rondetafel voor buitenlandse concurrentie

De aannemers geven aan dat ze niet met dezelfde wapens strijden. Meer dan 90% van respondenten zegt dat het om oneerlijke concurrentie gaat, 88% vindt dat de buitenlandse bedrijven het Belgische minimumloon niet respecteren en 82% geeft aan dat gedetacheerde werknemers steeds meer met een statuut van zelfstandigen worden ingezet. Gevraagd naar de oorzaak van het concurrentieverschil zegt de overgrote meerderheid (95%) dat de loonkost de boosdoener is en meer in het bijzonder de sociale lasten. 69% haalt ook het verschil in flexibiliteit aan.

Het Europese principe van vrijheid van dienstverlening veroorzaakt dus ernstige concurrentieproblemen op de Belgische bouwmarkt die bovendien al meer dan een jaar met een economische recessie wordt geconfronteerd. Zowel de activiteit als de werkgelegenheid zitten sinds eind 2011 in dalende lijn. Er gingen in een jaar tijd meer dan 2.000 bouwbedrijven failliet. De Confederatie Bouw roept dus op tot actie op verschillende fronten om het concurrentievermogen van onze ondernemingen op te krikken.

In dat verband zijn de recente maatregelen van de regering rond sociale dumping en competitiviteit ruim onvoldoende. Het is van groot belang dat er een structurele vermindering van de loonlast komt voor onze bedrijven en een grotere flexibiliteit zodat zij hun concurrentievermogen kunnen opkrikken. De controle op detacheringsfraude en het werken met schijnzelfstandigen moet gerichter gebeuren. De Confederatie pleit ook voor een zichtbaar identificatiemiddel (bouwbadge) op de werven.

Verder moeten particuliere opdrachtgevers én overheden worden aangezet om enkel te werken met een aannemer die in orde is. Men moet ervoor zorgen dat de buitenlandse bedrijven de bestaande wetgeving respecteren, maar men kan ook nieuwe wetgeving maken. Zo kan bijvoorbeeld de aanvaarding van een abnormaal lage prijs als strafbaar feit worden opgenomen in de wet op de handelspraktijken.

Robert de Mûelenaere: “Het is dringend tijd voor actie. Wij vragen dat de federale regering een rondetafel opstart over de bouw waarin alle actoren aanwezig zijn. We moeten er immers alles aan doen om de overlevingskansen van onze Belgische bouwbedrijven te vrijwaren. Het gaat om onze sector, onze jobs en onze welvaart.”Bron: Confederatie Bouw Datum: 12-05-2013

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 22°C

Max. 25°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners