Bouwsector vraagt verlenging groene lening

Bouwsector vraagt verlenging groene lening

   

De groene lening verdwijnt normaal op 1 januari 2012. De Confederatie Bouw is hier niet mee akkoord en haalt drie redenen aan waarom de groene lening moet worden behouden.

VCB vraagt verlenging Groene Lening voor energiebesparende maatregelen

  1. Het succes van de maatregel
  2. De stimulans bij particulieren om te investeren in energiebesparende maatregelen
  3. Het langetermijneffect op het milieu

Particulieren kunnen sinds 2009 een groene lening afsluiten voor energiebesparende maatregelen zoals het isoleren van het dak, het installeren van een zonneboiler of het plaatsen van dubbele beglazing of zonnepanelen. Men krijgt dan onder bepaalde voorwaarden een interestkorting van 1,5% en een belastingvermindering van 40%.

De maatregel kende een groot succes. Volgens de FOD Financiën hebben de banken tussen augustus 2009 en april 2011 in totaal voor ongeveer € 1 miljard groene leningen verstrekt: 67.661 contracten met een gemiddeld waarde van ongeveer € 15.000. Het systeem betekent een belangrijke stimulans voor de particulier om te investeren in energiebesparing wat bijdraagt tot een daling van de broeikasgassen.

De federale regering moet bij het opstellen van de begroting moeilijke knopen doorhakken. Maar groene leningen kunnen bijdragen aan het duurzamer maken van de samenleving. De Confederatie heeft er dus bij de bevoegde ministers op aangedrongen het systeem te verlengen, zodat het zonder onderbreking verder zou kunnen lopen.Bron: VCB Datum: 30-10-2011

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 17°C

Max. 16°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners