Berekening van bouwknopen

Berekening van bouwknopen

    

Vanaf 2011 moet u alle bouwknopen incalculeren in de EPB-berekening. Daarvoor zijn er drie mogelijkheden. U kunt alle bouwknopen individueel inrekenen (optie A), wat complex en tijdrovend is. U kunt de berekeningen achterwege laten in ruil voor een forfaitaire verhoging van het K-peil met circa 10 punten (waarde bij ontstentenis - optie C), maar met het oog op de strenger wordende EPB-regelgeving is dat niet echt een haalbare kaart. U kunt ook kiezen voor de methode van de EPB-aanvaarde bouwknopen (optie B).

De Bouwknopenatlas voor de epb berekening van Bouwknopen

Voor deze laatste oplossing kunt u nu terugvallen op de Bouwknopenatlas, een webtool die u ondersteunt bij het opsporen, oplossen en detailleren van bouwknopen en bij de inbreng in de EPB-software, en dat zonder uw ontwerpvrijheid aan banden te leggen.

Als u kiest voor optie B, moet u de bouwknopen niet inrekenen, onder voorwaarde dat zij ontworpen zijn volgens bepaalde basisregels (EPB-aanvaard) en mits een beperkte forfaitaire toeslag van circa 3 K-peilpunten. Ook als uit een berekening met gevalideerde software blijkt dat de ?-waarde van het detail kleiner is dan de reglementair vastgelegde limietwaarde, wordt de bouwknoop beschouwd als EPB-aanvaard. Bouwknopen die niet volgens de basisregels uitgevoerd kunnen worden, moet u vooralsnog individueel inrekenen.

De voordelen van optie B spreken voor zich, maar de methode heeft ook haar nadelen. Hoe schat u als ontwerper al in voorontwerpfase de bouwknopen in zonder dat u moet terugvallen op vaste details die uw ontwerpvrijheid sterk beknotten? En hoe vermijdt u dat de oefening die u in voorontwerpfase doet, nog eens helemaal overgedaan moet worden op het ogenblik dat de gegevens in de software worden ingegeven?


De Bouwknopenatlas voor de epb berekening van Bouwknopen

Handige hulp bij voorontwerp
De Bouwknopenatlas biedt daarvoor uitkomst. Met deze webtool, een initiatief van Wienerberger in samenwerking met de Universiteit Gent en in overleg met het Vlaams Energieagentschap (VEA), kunt u al in het voorontwerp de (punt)bouwknopen inschatten. De toepassing doet voorstellen om de bouwknopen waar mogelijk volgens de basisregels op te lossen. Daarbij wordt rekening gehouden met de kostprijs van de oplossing en wordt het concept niet ingrijpend bijgestuurd. Als een bouwknoop niet conform de basisregels kan worden ingevuld, berekent de Bouwknopenatlas de ?-waarde die dan wordt afgetoetst aan de limietwaarde. Voor puntbouwknopen wordt de ?-waarde berekend en afgetoetst.

In totaal kunt u circa 150 details terugvinden. Ook voor berekende details beschikt u over een zekere ontwerpvrijheid met behoud van de berekende ?-waarde of ?-waarde. Deze afwijkingen zijn onderzocht door de Universiteit Gent, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, in overleg met het VEA. U kunt de berekeningen laten uitvoeren op basis van meerdere parameters: verschillende isolatiediktes in de schildelen, isolatiematerialen met verschillende ?-waardes. De diktes kunnen oplopen tot een isolatieniveau dat gebruikelijk is bij passief bouwen.


De Bouwknopenatlas webtool van Bouwknopen

Handige hulp bij EPB-aangifte en PHP-controle en verificatie Met de Bouwknopenatlas toetst u niet alleen in voorontwerpfase uw concept grondig af, maar kunt u ook op een snelle en eenvoudige manier de volledige bouwknopenstudie maken voor de EPB-aangifte. U kunt het eindrapport namelijk inbrengen in de EPB-software. En als uw bouwheer streeft naar een passiefwoning, volstaan de berekende waarden eveneens voor de PHP-controle en -verificatie.

U kunt de Bouwknopenatlas vrij raadplegen via www.bouwknopenatlas.beBron: Wienerberger Datum: 15-01-2012

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 22°C

Max. 25°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners