Bouwers doen steeds meer beroep op Verzoeningscomm

Bouwers doen steeds meer beroep op Verzoeningscommissie Bouw

Bouwers en verbouwers doen steeds meer beroep op de Verzoeningscommissie Bouw die in 2002 op initiatief van Test Aankoop en de bouwsector, waaronder de Confederatie Bouw, werd opgericht. De Verzoeningscommissie behandelt dan ook enkel technische geschillen in de privé of particuliere woningbouw.

Bouwers doen steeds meer beroep op Verzoeningscommissie Bouw

Bouwers en verbouwers doen steeds meer beroep op de Verzoeningscommissie Bouw die in 2002 op initiatief van Test Aankoop en de bouwsector, waaronder de Confederatie Bouw, werd opgericht. De Verzoeningscommissie behandelt dan ook enkel technische geschillen in de privé of particuliere woningbouw.

Bouwgeschil

De verzoeningscommissie streeft steeds naar een verzoening tussen de partijen.

Uit de gegevens van het nog niet goedgekeurde jaarverslag 2007 van de Verzoeningscommissie blijkt alvast dat niet minder dan 1.230 bouwers of verbouwers contact namen om meer informatie en advies over technische bouwgeschillen. Van deze 1.230 contacten werden 86 bouwgeschillen bij de Verzoeningscommissie in 2007 ingediend (hetgeen een stijging is ten opzichte van 2006 toen er slechts 36 bouwdossiers werden opgemaakt).

Deze toename van het aantal contacten en dossiers bij de Verzoeningscommissie wijst dus duidelijk op een grotere bekendheid bij de particuliere bouwer en verbouwer. Beroep doen op de Verzoeningscommissie voor het oplossen buiten de rechtbanken van bouwgeschillen is immers véél goedkoper en sneller.

De Confederatie Bouw (VCB), mede oprichter van de Verzoeningscommissie Bouw, verheugt zich dan ook over de positieve resultaten waarbij een verzoening tot stand kwam in 80% van de ingediende bouwdossiers en dit binnen de 3 maanden (70% van de dossiers).

Deze goede werking en positieve balans van het werkingsjaar 2007 voor de Verzoeningscommissie moeten dan ook in de juiste context bekend worden gemaakt. Meer werk voor de Verzoeningscommissie zegt alles over haar grotere bekendheid dan wel over een eventuele stijging van het aantal bouwgeschillen. Dit laatste zou een totaal verkeerde conclusie zijn.

Bron: VCB
9/02/2008

Bron: VCB Datum: 09-02-2008

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 15°C

Max. 19°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners