Tegenstrijdige signalen in de Bouwbarometer

Tegenstrijdige signalen in de Bouwbarometer

De bouwbarometer van de Confederatie Bouw vertoont tegenstrijdige signalen. Zo zijn de orderboekjes van de aannemers opnieuw beter gevuld en is hun stemming over de conjunctuur verbeterd. Maar de laatste cijfers met betrekking tot de bouwvergunningen blijven over het algemeen negatief.

VCB Bouwbarometer

Stemming van de aannemers
Volgens de resultaten van de conjunctuurenquête van maart is de kloof tussen de pessimisten en de optimisten duidelijk verkleind. Vooral de optimisten bij de aannemers winnen terrein in vergelijking met de vorige maanden.

Orderboekjes goed gevuld
Tijdens het eerste kwartaal van 2011, van januari tot maart, geven de aannemers aan dat zij beschikken over een orderboekje met daarin werk voor meer dan 5 maanden. Dit is een stijging van 2% in vergelijking met het laatste kwartaal van 2010 (5,30 maanden). De orderboekjes zijn dus opnieuw beter gevuld dan drie maanden geleden.

Woningbouw: daling bij nieuwbouw en renovatie
Het aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen bedroeg tijdens de maanden september tot november 2010 duidelijk minder (9.132 woningen) dan tijdens de drie maanden daarvoor (13.873 woningen).
Deze daling is het logische gevolg van de versnelling van de formaliteiten voor een bouwaanvraag, die tot zeer hoge cijfers voor het tweede kwartaal (zelf tot juli) heeft geleid. Veel bouwers wilden toen immers de deadline 31 maart 2010 halen om nog in aanmerking te komen voor de toepassing van het verlaagde btw-tarief op een schijf van 50.000 € van de werken.
Voor de renovatie van woningen daalde het aantal bouwvergunningen tijdens de maanden september tot november 2010 (7.964 vergunde renovaties) ten opzichte van de drie maanden daarvoor (8.230 vergunde renovaties). Dit is een daling met 3,2%.

Niet-woningbouw: nieuwbouw daalt, renovatie stijgt
Tijdens de periode van september tot november 2010 bedroeg het vergunde volume nieuwe gebouwen 9 miljoen kubieke meter. Dit is een daling van 24% tegenover de drie maanden daarvoor (11,8 miljoen kubieke meter), toen één gebouw werd vergund voor een volume van ongeveer 3 miljoen kubieke meter. Het aantal vergunde renovaties steeg daarentegen met 5,7% tijdens dezelfde periode (van 1.243 naar 1.314).

De recentste trendindicatoren, die dateren van juli 2010, wijzen daarentegen op een daling zowel voor de nieuwe niet-woongebouwen als voor renovatie. Ondanks de volatiliteit van de maandcijfers en hoewel het nog te vroeg is voor een trendzetting suggereren de recentste cijfers een verdere doorzetting van deze trends.Bron: VCB Datum: 07-04-2011

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 16°C

Max. 15°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners