Reeds 2.800 jobs verloren in de bouw ?

Reeds 2.800 jobs verloren in de bouw ?

  

De bouwactiviteit is in het vierde kwartaal van 2012 met ruim 1 procent gedaald. Ook de werkgelegenheid ging in het vierde kwartaal achteruit. Volgens de Confederatie Bouw gingen er in 2012 2.800 jobs verloren in de bouw.

Bouwbarometer van de Bouwactiviteit

Positief is wel dat het orderboek lichtjes verbeterde en dat de bouwvergunningen voor woningen zowel voor nieuwbouw als voor renovatie opnieuw in stijgende lijn zitten. Alleen de bouwvergunningen voor de renovatie van niet-woongebouwen kenden een kleine daling.


Bouwbarometer van de Bouwactiviteit

Stemming van de aannemers
De conjunctuurbeoordeling in de bouwsector is in de maand februari opnieuw verslechterd. De kloof tussen de pessimisten en optimisten is volgens het gemiddelde op drie maanden verder vergroot.

Activiteit daalt
De bouwactiviteit is volgens de laatste gegevens van het Instituut voor de Nationale Rekeningen tijdens het vierde kwartaal van 2012 gedaald met 1,2%. De werkgelegenheid in de bouw is in het vierde kwartaal van 2012 ook gedaald met 0,5%.

Orderboekjes: werk voor kleine 6 maanden
Het orderboek van de aannemers bevatte, volgens het driemaandelijks gemiddelde, tijdens de periode van december 2012 tot februari 2013 werk voor 5,41 maanden. Dit is een kleine toename (0,2%) in vergelijking met de vorige drie maanden. De lichte stijging voorkomt niet dat de trend negatief blijft.

Woningbouw: stijging bij zowel nieuwbouw als bij renovatie
Tijdens de periode van september tot november steeg het aantal vergunningen voor woningen met 11%. Toen werden 11.424 nieuwe woningen vergund. De vorige periode (juni tot augustus) werden 10.290 vergunningen afgeleverd. Het aantal vergunningen voor appartementen kende tijdens deze periode de sterkste stijging met 17,8%. Het aantal vergunningen van nieuwe eengezinswoningen nam ook toe, in mindere mate, met 7,3%. Het blijft afwachten of deze positieve cijfers, zeker voor appartementen, de negatieve trend voor nieuwbouw kunnen ombuigen.
Voor de renovatie van woningen werden 7.867 vergunningen afgeleverd tijdens de periode van september tot november. Dit is een kleine toename met 0,3%.

Niet-woningbouw: stijging bij nieuwbouw en daling bij renovatie
Het vergunde volume nieuwe gebouwen is tijdens de periode van september tot november gestegen met 12,6%. Tijdens deze periode werden 11,5 miljoen kubieke meter vergund. In de vorige drie maanden (juni tot augustus) was dit cijfer 10,2 miljoen vergunde kubieke meter. Enkele grotere projecten in de arrondissementen Mechelen, Turnhout en Maaseik leidde de laatste drie maanden tot de grote stijging in het vergunde volume.Bron: Confederatie Bouw Datum: 09-03-2013

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 32°C

Max. 34°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners