Bouw belangrijkste peiler van herstelplan

Bouw belangrijkste peiler van herstelplan

De Confederatie Bouw vraagt snelle en concrete invulling van de aangekondigde maatregelen en juicht toe dat de bouwsector is aangeduid als hét instrument voor het herstel van de economie. Ze hoopt echter dat zo snel mogelijk duidelijk wordt hoe deze maatregelen in de praktijk toegepast zullen worden.

Bouw belangrijkste peiler van herstelplan

De Confederatie Bouw vraagt snelle en concrete invulling van de aangekondigde maatregelen en juicht toe dat de bouwsector is aangeduid als hét instrument voor het herstel van de economie. Ze hoopt echter dat zo snel mogelijk duidelijk wordt hoe deze maatregelen in de praktijk toegepast zullen worden.

Arbeider in de bouw - wapening

Dat vermijdt uitstel van investeringen in bouwactiviteiten. De publieke en private investeringen zijn immers nodig in deze periode van recessie.

De bouw werd in het verleden geregeld aangeduid als sector die het herstel kan bevorderen in tijden van economische en financiële crisis. De afgelopen jaren was ze dan ook de trekker van de economie. “Het aantal banen in de bouwsector steeg met 25.000 in 4 jaar! Want als de bouw het goed doet, gaat alles goed. Het omgekeerde blijkt helaas ook waar, wanneer de economie in het slop zit, krijgt de bouw de klappen. De kredietcrisis die nauwelijks een kwartaal geleden plots haar intrede deed, zal heel onze economie in een recessie doen belanden. Dus ook de bouwsector.
Die sector maakt zich klaar om, vanaf 2009, een negatieve groei door te maken van 0.8% tot misschien wel 1%”, zegt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

De gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw beklemtoont dat de consumptie en het vertrouwen van de gezinnen hersteld moet worden. “De Confederatie Bouw ijverde daarom voor de verlaging van de BTW op nieuwbouw en de veralgemening van de 6% BTW-regel voor afbraak gevolgd door heropbouw als woning. Deze maatregelen zijn nu door de regering aangekondigd maar ze moeten zo snel mogelijk, liefst op 1 januari 2009, concreet worden. De gezinnen moeten weten wanneer de maatregelen van kracht zullen worden,voor wie en in welke omstandigheden. Zo worden ze aangezet om te investeren en onze economie aan te zwengelen.”

De Confederatie Bouw is tevreden met de maatregelen uit het herstelplan die voor de bouwsector aangekondigd zijn, en waarvoor de Confederatie al jaren vragende partij is:

  • De verlaging van BTW van 21% naar 6% op de eerste schijf van 50.000 euro voor alle nieuwbouw op de woningmarkt.
  • De regelgeving omtrent de verlaging van de BTW van 21% naar 6% bij slopen en heropbouw als woning, wordt uitgebreid naar het hele grondgebied. Tevoren was deze maatregel beperkt tot 32 stedelijke centra.
  • De verlaging van 12% naar 6% BTW voor publieke sociale woningbouw.
  • De uitbreiding van de mogelijke energiebesparende investeringen (bijv. isolatie van muren en vloeren) die recht geven op een belastingvoordeel.
“Het is niet de bedoeling om zich onbesuisd te storten in een nieuw ambitieus en duur beleid van investeringen in werken. Wel moeten nu impulsen gegeven worden die noodzakelijk zijn voor het economisch herstel door de lopende of ter studie voorliggende projecten te versnellen en door de al goedgekeurde projecten snel uit te voeren, zegt Robert de Mûelenaere. « De regering moet dus nu het goede voorbeeld geven door snel beslissingen te nemen over de werken die moeten worden uitgevoerd om deze gebouwen aan te passen aan de normen op het gebied van energieprestatie.”

Al deze maatregelen zijn zeer belangrijk. De Confederatie Bouw feliciteert de regering omdat ze de bouwsector als een belangrijke peiler voor herstel van de economie heeft aangeduid. De Confederatie vraagt echter wel dat de maatregelen zo snel mogelijk van toepassing worden en dat de concrete toepassingsmodaliteiten zo snel mogelijk gekend zijn. Dat is nodig om de investeringen die nodig zijn voor het economisch herstel, aan te moedigen en verwarring bij de bouwer/verbouwer te vermijden.

Bron: VCB
14/12/2008

Bron: VCB Datum: 14-12-2008

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 21°C

Max. 23°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners