Belgen ongerust over woonbonus

Belgen ongerust over woonbonus

   

Hoewel de crisis minder impact heeft op de timing van de (ver)bouw of aankoop projecten, maakt de Belg zich zorgen over de stijgende belastingdruk, de energieprijzen en de mogelijke afschaffing van de woonbonus en andere overheidspremies. Er is nood aan duidelijkheid op gebied van steunmaatregelen en een versoepeling van de wetgeving op gebied van energieprestaties.

Belgen ongerust over het behoud van de woonbonus

Dat blijkt uit het derde trendrapport van Woningen Blavier over de Belgische woningmarkt. De studie en analyse, uitgevoerd in oktober 2013 door Woningen Blavier in samenwerking met het onafhankelijk studiebureau iVox bij 500 Belgen met plannen om te bouwen, verbouwen of een woning te kopen, geeft een representatief beeld van de intenties en voorkeuren van gemiddelde kandidaat-bouwers, verbouwers en kopers uit Vlaanderen (57%) en Wallonië (36%); de overige 7% respondenten komt uit Brussel. De studie toont ook aan wat de impact van de crisis, de strenge regelgeving en de fiscale onzekerheid is op het woonproject van de 500 deelnemers.

Crisis drukt minder op timing
Hoewel onder druk van de economische crisis nog steeds 65% van de Belgen hun (ver)bouw of aankoopproject uitstelt, is dit voor 1 op 3 niet het geval. Dat is een verbetering tegenover vorig jaar. Toen antwoordde slechts 18% van de respondenten dat de crisis geen impact had op de timing van hun woonproject. Ook het aantal mensen dat hun project uitstelt, is opvallend gedaald met 13% van 78% in 2012 naar 65% in 2013.


Belgen ongerust over het behoud van de woonbonus

“In lijn met het toegenomen consumentenvertrouwen, stellen we vast dat de Belgen zich steeds minder laten afschrikken door de economische crisis en hun (ver) bouwplannen of aankoop plannen niet langer uitstellen. Maar zolang het moeilijk blijft voor de consument om een hypothecaire lening te krijgen, is het effect van deze positieve trend niet merkbaar in de bouwsector ,” aldus Louis Amory, Gedelegeerd Bestuurder van Woningen Blavier.

Grote onrust over woonbonus en fiscale druk
Naast de woonbonus (77%) zijn de Belgen ook ongerust over de verhoogde belastingdruk (87%), de stijgende energieprijzen (85%) en het mogelijk wegvallen van overheidspremies en fiscale voordelen (79%).
Uit de studie blijkt verder een laag vertrouwen in de overheid: 2 op 3 meent dat na de overheveling van bevoegdheden nog premies zullen afgebouwd worden of wegvallen.

Voor 1 op 4 zijn de woonbonus en een BTW verlaging de meest populaire maatregelen. Vooral in Vlaanderen is de woonbonus erg populair: 33% Vlamingen vergeleken met 19% Walen vindt dit de meest belangrijke steunmaatregel van de overheid.

Hoewel 65% van de respondenten wil dat de woonbonus in haar huidige vorm blijft bestaan, ziet 1 op 2 ook heil in het vervangen van de woonbonus door een BTW verlaging, door fiscale voordelen voor investeringen op gebied van energie efficiëntie of door een verlaging van het kadastraal inkomen.
Ondanks de onrust over de mogelijke afschaffing van de woonbonus zegt 1 op 2 respondenten dat dit geen impact heeft op de timing van hun project. Verder zegt 1 op 4 hun project zo spoedig mogelijk te realiseren en nog van de woonbonus te genieten. Maar evenveel respondenten zegt hun project uit te stellen tot wanneer er meer duidelijkheid is over de woonbonus.
“De grote onrust omtrent woonbonus en fiscale maatregelen gecombineerd met het lage vertrouwen in de overheid is bedreigend voor de bouwsector. Woningen Blavier pleit voor meer duidelijkheid omtrent fiscale voordelen en premies na overheveling van de bevoegdheden. Een versterkt vertrouwen zal een gunstig effect hebben op de beslissing om en woonst te kopen of te (ver)bouwen. Maar daarnaast pleit Woningen Blavier ook voor sterkere steunmaatregelen en een soepeler regelgeving,” aldus nog Louis Amory Doelstellingen energieprestaties weinig gekend en niet realistisch Er is nog veel onwetendheid over regelgeving en doelstellingen op gebied van energieprestaties. Zo weet 1 op 4 niet wat het E-peil van een woning betekent en zegt 45% niet op de hoogte te zijn van de overheidsdoelstellingen op gebied van energie efficiëntie van woningen. Van de mensen die wel op de hoogte zijn, vindt de meerderheid de doelstellingen niet realistisch of de timing te snel.
Ondanks de beperkte kennis is toch 1 op 3 zich bewust van het terugverdien effect van investeringen in energie efficiënte oplossingen. 1 op 4 erkent de positieve impact op het wooncomfort.
In de top 3 van investeringen in energiezuinigheid staat dakisolatie op nummer een (24%), gevolgd door raamisolatie (19%) en op de derde plaats staat muurisolatie (17%).

Renovatie versus nieuwbouw
De studie toont een opvallende verschuiving van bouwen of instap klaar kopen naar renovatie. Bijna 1 op 2 wil zijn eigen woning renoveren en 19% wil een bestaande woonst kopen en verbouwen. Hoewel renovatie duidelijk in de lift zit, vindt bijna 1 op 2 respondenten renovatie op langere termijn duurder dan nieuwbouw.

1 op 4 denkt dat er meer steunmaatregelen zijn voor renovatie dan voor nieuwbouw. En toch pleit de meerderheid voor nog meer fiscale voordelen en premies voor verbouwingen, hoewel deze cijfers sterk beïnvloed worden door het type project dat de respondent op het oog heeft.

Tenslotte zijn de Belgen verdeeld over het verschillende BTW tarief voor nieuwbouw en voor renovatie.

Het volledige trendrapport kan u downloaden via deze link: www.blavier.be/nl/trendrapport


Over Woningen Blavier
Woningen Blavier werd in 1994 opgericht door Alain Blavier en in 2007 overgenomen door een groep rond gedelegeerd bestuurder Louis Amory. Vandaag staat het bedrijf aan de top van de Belgische unifamiliale woningbouw. 15 jaar na de oprichting is Woningen Blavier immers het grootste nationale woningbouwbedrijf dat vandaag gemiddeld twee woningen pers dag oplevert. Woningen Blavier beschikt over een team van 87 medewerkers en doet beroep op 500 gespecialiseerde onderaannemers waardoor het goed is voor 1.000 arbeidsplaatsen in de sector met een omzet van ca. 40 miljoen euro per jaar.
Woningen Blavier beschikt over 8 kijkwoningen verspreid over heel België en is aanwezig op 17 beurzen en 23 opendeurdagen in woningen van klanten.
Meer info: www.blavier.beBron: Blavier Datum: 04-01-2014

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 22°C

Max. 25°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners