Architecten niet gelukkig met verplichte verzekeri

Architecten niet gelukkig met verplichte verzekering

Afgelopen vrijdag werd het KB van de verplichte verzekering voor de beroepsaansprakelijkheid van architecten door de Federale Ministerraad goedgekeurd. Bij NAV, de grootste Vlaamse Architectenorganisatie, heerst een dubbel gevoel.

Architecten niet gelukkig met verplichte verzekering

Afgelopen vrijdag werd het KB van de verplichte verzekering voor de beroepsaansprakelijkheid van architecten door de Federale Ministerraad goedgekeurd. Bij NAV, de grootste Vlaamse Architectenorganisatie, heerst een dubbel gevoel.

Architect

Enerzijds kan nu de wet van 15 februari 2006 betreffende de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon, eindelijk uit de startblokken schieten. Deze nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat de architect zijn aansprakelijkheid kan inbedden in een vennootschap.

Anderzijds betreurt NAV dat door dit KB enkel de architect verplicht verzekerd wordt in de bouwsector. Architecten vrezen dan ook dat ze bij rechtszaken eerder met de vinger zullen worden gewezen omdat zij als enige partij verplicht verzekerd zijn.

Voor architecten was er in het verleden reeds een deontologische verplichting. Met dit KB komt in de plaats een wettelijke verplichting. Fundamenteel is NAV geen tegenstander van een verzekering. De consument is op die manier immers beter beschermd.

In rechtszaken echter waarbij een “in solidum” veroordeling wordt uitgesproken, komt het voor dat architecten die eerder een minieme mate van schuld dragen toch voor een veel grotere fractie van de schade moeten opdraaien. De andere partij kan immers in faling gaan waardoor hij of zij zich onttrekt aan schadevergoedingen.

NAV vindt dit niet fair en vraagt dat iedere partner zich mee verzekert of dat minstens op korte termijn aan hogergenoemde rechtspraak gesleuteld wordt.

Bron: Nav
23/01/2007

Bron: Nav Datum: 23-01-2007

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 20°C

Max. 22°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners