Energiemarkt zomer 2011

Energiemarkt zomer 2011

  

Een aantal uitdagers op de energiemarkt ziet het marktaandeel gelijkmatig toenemen. Zo noteert Lampiris maand na maand een persoonlijk record. Ook Essent kent een stabiele groei en bereikte voor aardgas een hoogtepunt in juli 2011.

Vreg - Overziecht energiemarkt zomer 2011

Dit is ook het geval voor Nuon, van wie het marktaandeel voor elektriciteit na een lange tijd van trage groei opnieuw een versnelling hoger schakelt.

Sociale maximumprijzen
Een andere opmerkelijke evolutie is de spectaculaire toename van het aantal afnemers dat geniet van de sociale maximumprijzen. Deze prijzen worden twee maal per jaar vastgesteld door de CREG op basis van de laagste commerciële tarieven van de leveranciers van aardgas en elektriciteit.
De sociale maximumprijs wordt toegekend aan personen die tot bepaalde categorieën behoren en in Vlaanderen als beschermde afnemers gedefinieerd worden. Het aantal afnemers dat van deze sociale maximumprijs geniet groeit al enkele jaren, maar kwam in 2011 in een stroomversnelling terecht. Dit percentage schommelt momenteel voor heel België rond 9%. De meerkosten die deze toename met zich meebrengt, wordt opgevangen en herverdeeld via de federale bijdrage, die mogelijk kan stijgen als gevolg van deze evolutie.

Quotumprognose groenestroom- en warmtekrachtcertificaten
Op basis van de verbruiksgegevens van 2010 werden de leveringscijfers van de eerste helft van 2011 geëxtrapoleerd om tot een inschatting van de totale leveringscijfers voor 2011 te komen. Met behulp van de quotapercentages van het Energiedecreet werd dan een prognose gemaakt van het aantal in te leveren certificaten op 31/3/2012.
Voor de groenestroomcertificaten kan een stijging voorspeld worden van 19% en voor de warmtekrachtcertificaten van bijna 60%. Dit kan er voor zorgen dat de producenten van groene energie of WKK-producenten het weer iets makkelijker krijgen om een koper vinden voor hun certificaten en dus de certificatenmarkt opnieuw wat meer zuurstof geven. De overschotten op de certificatenmarkt blijven desalniettemin aanzienlijk !Bron: Vreg Datum: 11-09-2011

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 22°C

Max. 25°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners