Dafa airstop system op PassiveHouse

Dafa airstop system op PassiveHouse

    

Een goede isolatie zorgt ervoor dat de verwarmingsbehoefte van de woning afneemt. Voor een optimale isolatie is een uitstekende luchtdichtheid onontbeerlijk. Hiertoe worden dampremmende folies aangebracht aan de warme kant van de isolatie.

Aluthermo afdichtingsproducten - Dafa Airstop System

Het schoentje knelt vaak bij de verbindingen, bijvoorbeeld bij de doorgang van een ventilatiekoker of elektriciteitskabels, op de hoeken van een raam of een deur, tussen de balken van een dak en het onontbeerlijke dampscherm, enz. Om te vermijden dat via deze zwakke punten lucht in het huis komt, ontwikkelde Aluthermo met DAFA Airstop System een compleet gamma dampremmende producten (kragen, hoeken, tapes, enz.) die speciaal zijn aangepast aan de hierboven aangehaalde moeilijke situaties en makkelijk te plaatsen zijn.

De DAFA Airstop System afdichtingsproducten hebben een garantie van 25 jaar. Dat betekent dat indien de afdichting van het huis binnen de 25 jaar na de plaatsing gebreken vertoont, de firma alle reparaties op zich zal nemen.

Principes en voordelen van een duurzame isolatie
« Niets ontstaat of vergaat, maar de reeds bestaande dingen transformeren». Dit citaat van Antoine Laurent de Lavoisier geldt voor vele domeinen, maar is ook bruikbaar om het belang van een goede isolatie uit te leggen. Immers, hetzelfde geldt voor warmte: thermische energie gaat niet verloren, maar ze verplaatst zich of neemt een andere vorm aan. Bij het verwarmen van een slecht geïsoleerde woning zullen de wanden niet opwarmen, maar zullen de warmtecalorieën erdoorheen gaan en zich mengen met de koude buitenlucht waardoor de warmte binnenshuis veel minder wordt gevoeld. De rol van het isolatiesysteem is dus om hierin tussen te komen en een barrière te vormen tussen interieur en exterieur, waardoor de calorieën zich niet kunnen mengen met de buitenlucht.

Om een gezonde binnenlucht te garanderen, spreekt het vanzelf dat een goede isolatie gepaard moet gaan met een betrouwbaar ventilatiesysteem dat de luchtstromen binnenshuis controleert en ventileert.

a. Luchtdichtheid: een globale strategie voor de nieuwbouw
De regionale wetgeving met betrekking tot de energieprestatie van gebouwen (EPB) wordt almaar strenger. Behalve een efficiënte thermische isolatie en performante technische installaties, wordt ook een perfecte luchtdichtheid onontbeerlijk. Dat men momenteel al in staat is om zeer luchtdichte passiefhuizen te realiseren, brengt met zich mee dat deze principes in de toekomst zullen worden veralgemeend en er minimumnormen zullen gelden voor alle nieuwe gebouwen.

Een goede luchtdichtheid van de gebouwschil kadert in een globale strategie met het oog op zowel een hoger comfort als een grotere energiezuinigheid. De drie pijlers van deze strategie zijn:
- de thermische isolatie is voldoende dik en goed uitgevoerd;
- de gebouwschil kent een optimale luchtdichtheid;
- er is een gecontroleerde en regelmatig onderhouden hygiënische ventilatie.

Louter een dikkere muurisolatie zonder aandacht te schenken aan de luchtdichtheid leidt immers tot niets in termen van energiebesparing. Op dezelfde manier zal een volledige luchtdichtheid zonder voldoende ventilatie niet ten goede komen aan de gezondheid en het comfort van de bewoners. De drie bovenstaande elementen zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.

b. Bronnen van warmteverlies
Luchtlekken vindt men sporadisch, ongecontroleerd en ongelijk verdeeld terug in het gebouw. In bepaalde ruimten veroorzaken ze een niet te onderschatten luchtuitwisseling, waardoor deze kamers soms « onverwarmbaar » worden. Aan de andere kant zijn er vaak ruimten met een erg grote luchtdichtheid maar die dan weer te weinig luchtverversing toelaten waardoor het binnenklimaat van een slechte kwaliteit is.


Aluthermo afdichtingsproducten - Dafa Airstop System

De lekken kunnen zich op de meest uiteenlopende plaatsen bevinden: tussen de aansluitingen van de muren, dak en vloeren, maar ook op plaatsen waar wateraf- en aanvoerbuizen, ventilatiepijpen en elektrische kabels door de muren gaan, evenals bij alle openingen naar buiten (deuren, ramen, uitlaat muffe lucht, …).

Wanneer men bouwt of renoveert, is het bijzonder belangrijk om van bij het begin van het project een goede luchtdichtheid na te streven.

c. Hoe wordt de luchtdichtheid van de woning gemeten?
De luchtdichtheid van een woning bepaalt zijn vermogen om te voorkomen dat de buitenlucht naar binnen sijpelt… en omgekeerd. Ze kan kwantitatief worden voorgesteld door middel van de lekstroom (V) die de gebouwschil doordringt onder een drukverschil tussen de binnen- en buitenlucht. In België wordt de luchtdichtheid algemeen uitgedrukt bij een drukverschil van 50 Pa.


Aluthermo afdichtingsproducten - Dafa Airstop System

Met de zogeheten “Blower door”-test (het gebouw onder druk zetten) kan de luchtdichtheid van gebouwen worden gemeten. Een verstelbare ventilator wordt op hermetische wijze in de opening van een gebouw geïnstalleerd. Deze creëert een drukverschil tussen de luchtdruk binnen en buiten, terwijl alle andere openingen (vensters, deuren) gesloten zijn. Vervolgens doet men meerdere metingen van de luchtstroom; deze luchtstroom komt exact overeen met het volume aan lucht dat ontsnapt door de gaten van gebouwschil.

d. Energieprestatie van gebouwen (EPB)
De EPB-regelgeving verandert almaar sneller. De laatste Europese richtlijn vereist de nodige maatregelen opdat de energieconsumptie van nieuwe gebouwen vanaf 2020 bijna nul zal bedragen.


Aluthermo afdichtingsproducten - Dafa Airstop System

Om aan deze nieuwe regelgeving te kunnen voldoen, kan men niet om de luchtdichtheid van het gebouw heen. De EPB-wetgeving stelt immers drie standaarden: op vlak van thermische isolatie, op vlak van ventilatie en binnenklimaat en op vlak van het E-peil van de woning. Het E-peil vertegenwoordigt het energieverbruik van de woning en de vaste installaties (verlichting, verwarming en sanitair warm water) in standaardomstandigheden. Dit verbruik wordt beïnvloed door de compactheid van de woning, de isolatie, de luchtdichtheid, de energieproductie, het type ventilatie, de zonnewering, enz. Hoe lager het cijfer, hoe beter de energiebalans.


Om aan bovenstaande standaarden te voldoen, biedt Aluthermo het assortiment DAFA Airstop System aan : een compleet gamma van producten die specifiek op verschillende situaties zijn afgestemd en die een perfecte luchtdichtheid mogelijk maken.


Aluthermo afdichtingsproducten - Dafa Airstop System

Surf voor meer info naar www.dafa-airstop.be


Bekijk de Toepassingsmogelijkheden in onderstaand filmpje :
De DAFA Airstrop System© afdichtingsproducten zullen op de beurs Passive House van 7 t.e.m. 9 september voorgesteld worden (Tour & Taxis – Stand C13).Bron: Aluthermo Datum: 20-08-2012

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 22°C

Max. 25°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners