Actualisatie kaart overstromingsgevoelig gebied

Actualisatie kaart overstromingsgevoelig gebied

  

Sinds 1 september is de kaart gewijzigd die bepaalt of een woning al dan niet in overstromingsgevoelig gebied ligt. Het gaat om een belangrijke actualisatie, niet in het minst omdat vastgoedmakelaars potentiële klanten hierover zo nauwkeurig mogelijk trachten in te lichten.

Actualisatie van kaart voor overstromingsgevoelig gebied

De kaart van de overstromingsgevoelige gebieden wordt periodiek geactualiseerd. Begin deze zomer keurde de vorige Vlaamse regering nog een actualisatie goed, waardoor er een wijziging is wat effectieve en mogelijke overstrominggevoelige gebieden betreft. Op de nieuwe kaart zijn de effectief overstromingsgevoelige gebieden geactualiseerd en geoptimaliseerd op basis van meer recente en accurate modelleringsgegevens. Voor de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden zijn aanpassingen gebeurd voor de mijnverzakkingsgebieden, voor de gebieden die van nature overstroombaar zijn vanuit de zee en voor sterk opgehoogde terreinen. Globaal daalt in Vlaanderen zo de oppervlakte effectief overstromingsgevoelig gebied met circa 9000 ha.


Actualisatie van kaart voor overstromingsgevoelig gebied

De oppervlakte met mogelijk overstromingsgevoelig gebied vermindert met ongeveer 90.000 ha. Vastgoedmakelaars zijn verplicht elke potentiële koper en huurder hierover specifiek in te lichten sinds oktober 2013. Ook in advertenties wordt vermeld welk overstromingsrisico er aan een bepaald pand verbonden is. De Confederatie van Immoberoepen (CIB Vlaanderen) is alvast verheugd met de actualisatie en de overgangsbepalingen die in overleg met de sector gebeurden. Zo kan de consument op maximale rechtszekerheid blijven rekenen.

De belangrijkste wijzigingen aan de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden per bekken zijn de volgende:

 • in het IJzerbekken: schrapping van de van nature overstroombare gebieden vanuit de zee.
 • in het bekken van de Brugse Polders: schrapping van een aantal zones in Knokke-Heist en Damme uit de laag van effectief overstromingsgevoelige gebieden. Verspreid over het bekken zijn er beperkte toevoegingen aan de laag van effectief overstromingsgevoelige gebieden. Een zeer grote oppervlakte aan mogelijk overstromingsgevoelig gebied verdwijnt door schrapping van de van nature overstroombare gebieden vanuit de zee.
 • in het Leiebekken: toevoegingen aan de effectief overstromingsgevoelige gebieden ter hoogte van de Heulebeek (Moorslede), Roobeek (Ardooie) en Devebeek (Meulebeke). In het noordoostelijk deel van het bekken worden een aantal zones langs de Leie uit deze laag geschrapt en worden deze nu aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig.
 • in het bekken van de Gentse kanalen: beperkte toevoegingen aan de effectief overstromingsgevoelige gebieden langs de Poekebeek (Nevele) en de Neerschuurbeek (Aalter). De noordelijke poldergebieden zijn niet meer opgenomen in de laag van de mogelijke overstromingsgevoelige gebieden.
 • in het Bovenscheldebekken: schrapping van belangrijke zones langs de Schelde in de laag van effectief overstromingsgevoelige gebieden die nu worden aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig.
 • in het Denderbekken: zeer beperkte wijzigingen aan beide lagen.
 • in het Benedenscheldebekken: schrapping van belangrijke zones langs de Schelde in de laag van de effectief overstromingsgevoelige gebieden. De waterlopen zelf en de havendokken worden eveneens niet meer opgenomen in de laag van effectief overstromingsgevoelig gebied. Voor de laag van mogelijk overstromingsgevoelig gebied is de belangrijkste wijziging de schrapping van de van nature overstroombare gebieden vanuit de zee (Westerschelde).
 • in het Netebekken: in het zuidoostelijk deel is een zone die deel uitmaakt van de mijnverzakkingsgebieden niet meer ingekleurd als mogelijk overstromingsgevoelig. Enkel de zeer beperkte, gekende probleemzones werden behouden.
 • in het Dijle-en Zennebekken: aanpassingen aan de laag van effectief overstromingsgevoelig gebied langs de Dijle en de Zenne. Waar effectief overstromingsgevoelige gebieden worden geschrapt werden deze meestal aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig.
 • in het Demerbekken: aanpassingen aan de laag van effectief overstromingsgevoelig gebied ter hoogte van de Kleine Gete (Zoutleeuw) en de Zwarte Beek (Lummen). In het noordoostelijk deel van het Demerbekken is een omvangrijke zone van de mijnverzakkingsgebieden niet meer ingekleurd als mogelijk overstromingsgevoelig. Enkel de zeer beperkte, gekende probleemzones werden behouden.
 • in het Maasbekken: beperkte aanpassingen aan de effectief overstromingsgevoelige gebieden. Ter hoogte van Maasmechelen is een omvangrijke zone van de mijnverzakkingsgebieden niet meer ingekleurd als mogelijk overstromingsgevoelig gebied.Bron: CIB Vlaanderen Datum: 27-09-2014

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 22°C

Max. 25°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners