Actievoerders vragen bijsturing en hervorming huur

Actievoerders vragen bijsturing en hervorming huurwaarborgregeling

De bestaande huurwaarborgregeling moet op korte termijn worden bijgestuurd en op langere termijn zelfs hervormd. Met die eis trok een vijftigtal actievoerders dinsdag 3 november naar het kabinet van Justitie, waar ze een ludieke actie hielden. "De bedoeling van de huurwaarborg regeling was goed, maar ze is slecht uitgewerkt".

Actievoerders vragen bijsturing en hervorming huurwaarborgregeling

De bestaande huurwaarborgregeling moet op korte termijn worden bijgestuurd en op langere termijn zelfs hervormd. Met die eis trok een vijftigtal actievoerders dinsdag 3 november naar het kabinet van Justitie, waar ze een ludieke actie hielden. "De bedoeling van de huurwaarborg regeling was goed, maar ze is slecht uitgewerkt".

Te koop - Te huur


Dat zegt Geert Inslegers van het Vlaams Overleg Bewonersbelangen.

Door een aanpassing van de Woninghuurwet in 2007 kunnen huurders met een beperkt inkomen de verschuldigde waarborg, die klassiek oploopt tot drie maanden huur, in schijven betalen. Wanneer hij het bedrag in een keer kan ophoesten, bedraagt de waarborg slechts twee maanden. Het OCMW kan zich ook borg stellen voor de huurder.

Met een actie op het trottoir voor het kabinet van justitieminister Stefaan De Clerck wilden huurdersbonden, verenigingen voor het recht op wonen en armoedeorganisaties dinsdag duidelijk maken dat de huurwaarborgregeling op het terrein niet werkt. Ze hebben daarom een voorstel uitgewerkt waarmee de "achterpoortjes" in de wet kunnen worden gesloten en die ze voorlegden tijdens een onderhoud op het kabinet-Justitie.

Op lange termijn zien de actievoerders heil in een centraal waarborgfonds, waarop verschillende banken kunnen intekenen en dat er voor moet zorgen dat de kandidaat-huurder over een echt keuzerecht beschikt om zijn waarborg al dan niet in schijven te betalen.

Bron: Trends.be
7/11/2009

Bron: Trends.be Datum: 07-11-2009

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 12°C

Max. 14°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners