Aardgasmarkt blijft groeien

Aardgasmarkt blijft groeien

    

Aardgas zat ook in 2011 weer in de lift. Dat blijkt uit het onderzoek van de aardgasfederatie KVBG. De federatie ondervraagt elk jaar 600 installateurs om zo de evolutie van de verwarmingsinstallaties op de residentiële markt in kaart te brengen.

Aardgasmarkt groeit en de verkoop van condenserende aargasketels stijgt

De populariteit van aardgas blijft toenemen, zo blijkt niet alleen uit de studie bij installateurs, maar ook uit de verkoopcijfers. De verkoop van aardgasketels steeg vorig jaar met 8,7% ten opzichte van 2010.

Aardgas tegenover stookolie en andere alternatieven
De KVBG-studie wil in de eerste plaats nagaan in welke mate de consument kiest voor aardgas bij nieuwbouw en renovatie, vooral tegenover stookolie. Sinds vorig jaar wordt er ook gepeild naar de interesse in vormen van hernieuwbare energie.
In nieuwe woningen die op het net kunnen worden aangesloten, blijft aardgas de eerste keuze. Het gebruik van andere vormen van energie dan aardgas en stookolie blijft beperkt, maar er is belangstelling voor bijvoorbeeld geothermische warmtepompen, die in de drie gewesten opduiken, en pelletkachels, die vooral in Wallonië op bijval kunnen rekenen.

Groeiende vervangingsmarkt
Aardgas doet het heel goed in de vervangingsmarkt. Bij veruit het grootste deel van de installaties uit het onderzoek, 85%, ging het om de vervanging van een toestel.
In 69% van de gevallen is het te vervangen toestel al een aardgastoestel, maar aardgasgebruikers zijn trouw: 99% kiest bij vervanging opnieuw voor aardgas. Nationaal gezien over de laatste tien jaar blijft ook het percentage stijgen van de mensen die overschakelen van stookolie naar aardgas. In 2011 koos 61% van de mazoutgebruikers die op het aardgasnet aangesloten konden worden voor aardgas wanneer hun toestel aan vervanging toe was.

Stijgende verkoop in 2011
De beste en eenvoudigste barometer voor het succes van aardgas op de markt is de verkoop van de aardgasketels. Die is de voorbije tien jaar verdubbeld. Tegenover 2010 zijn er 8,7% meer aardgasketels verkocht. Het gros van alle installaties betreft wandketels, vloerketels maken maar 7% van het totaal aantal verkochte ketels uit.

Opnieuw meer condenserende ketels verkocht
Ruim 81% van alle ketels die vorig jaar verkocht werden, zijn condensatieketels. In 2010 was dat 75,7%. De stijging hoeft niet te verbazen: een condenserende ketel heeft een hoger rendement dan een gewone ketel, omdat de condensatieketel ook nog warmte uit de rookgassen haalt, terwijl die bij een gewone ketel verloren gaat. Dat betekent meer warmte uit dezelfde hoeveelheid energie en een mooie besparing voor de consument.

Milieuvriendelijker en voordelig
Zowel in nieuwbouw als op de vervangingsmarkt krijgt aardgas de voorkeur van de consument. Dat is enerzijds te danken aan het milieuvriendelijker karakter, anderzijds ook aan de kostprijs. Wie aardgas gebruikt, stoot 25% minder CO2 uit dan een gebruiker van andere fossiele brandstoffen. Bij de verbranding komt weinig stikstof vrij en aanzienlijk minder fijn stof. Daarnaast is aardgas ook financieel voordelig, zowel wat de aankoop van de brandstof, de aanschaf van de installatie als het onderhoud betreft. Ongetwijfeld doorslaggevende factoren voor de milieu- en prijsbewuste consument.Bron: KVBG Datum: 23-04-2012

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 22°C

Max. 25°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners