Aanvragen van (werf)aansluitingen via Eandis-websi

Aanvragen van (werf)aansluitingen via Eandis-website

Met het oog op een permanente verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening heeft Eandis een nieuwe webtoepassing ontwikkeld voor het aanvragen van aansluitingen en werfaansluitingen, zowel voor professionele als residentiële klanten.

Aanvragen van (werf)aansluitingen via Eandis-website

Met het oog op een permanente verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening heeft Eandis een nieuwe webtoepassing ontwikkeld voor het aanvragen van aansluitingen en werfaansluitingen, zowel voor professionele als residentiële klanten.

Aanvragen werfaansluitingen via website Eandis

Vanaf juni zullen professionele klanten (aannemers, installateurs, wegenbouwers, …) hun aanvragen voor (werf)aansluitingen elektriciteit en gas volledig kunnen laten verlopen via een speciaal voor hen gecreëerde weblogin op de Eandis-website.

Het verzenden van het volledig aanvraagdossier met plannen, schetsen en foto's via de Eandis-website resulteert in een vlottere dossierbehandeling en schept de mogelijkheid permanent de voortgangstatus van het aanvraagdossier op te volgen.

In samenwerking met de federaties van installateurs elektriciteit en gas organiseert Eandis in de loop van de maand juni infoavonden voor professionele klanten op diverse locaties in Vlaanderen m.b.t. de nieuwe webtoepassing voor de aanvraag voor (tijdelijke) werfaansluitingen.

Voor residentiële klanten werd de toepassing 'aanvragen aansluitingen' via de website Eandis in een nieuw kleedje gestoken. Hierdoor wordt het aanvragen van aansluitingen beslist gebruiksvriendelijker.

www.eandis.be

Bron: Eandis
3/06/2009

Bron: Eandis Datum: 03-06-2009

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 36°C

Max. 35°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners