20.000 groene jobs door duurzaam bouwen

20.000 groene jobs door duurzaam bouwen

De bouwsector moet in toenemende mate rekening houden met aspecten van duurzaam bouwen. Naar schatting zullen tussen 2010 en 2020 gemiddeld 20.000 werknemers in de bouw een groene job hebben. Bestaande groene jobs behouden en nieuwe groene jobs creëren, dat is de uitdaging voor de toekomst.

VCB - Groene Jobs door duurzaam bouwen

Er is dus nood aan nieuwe bewustmakingscampagnes, opleidingen en informatieverstrekking. Financiële en fiscale stimuli moeten minstens behouden blijven en liefst zelfs verhoogd en uitgebreid worden om de doorbraak van duurzaam bouwen mogelijk te maken. Dat is de conclusie op het BouwForum, het jaarlijkse evenement van de Confederatie Bouw bij de start van Batibouw.

Het percentage van de aannemers die vandaag zeggen dat ze bezig zijn met duurzaam bouwen blijft hoog (70 %), maar is niet meer toegenomen sinds 2007. Aannemers hebben wel een iets actievere houding tegenover duurzaam bouwen. Het aandeel van duurzaam bouwen in de omzet van de ondernemingen steeg sterker in de periode 2004-2007 dan in de periode 2007-2010. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat bouwen en dus ook duurzaam bouwen het moeilijker heeft in tijden van economische crisis. Dat blijkt uit een enquête die de Confederatie liet uitvoeren bij haar leden.

Uit de enquête blijkt dat aannemers zich vooral richten op aspecten van duurzaam bouwen die te maken hebben met isolatie en energie-efficiëntie. Ook de verwerking of het hergebruik van afvalstoffen scoort hoog. Alternatieve energie is relatief sterk in belang gegroeid. Andere aspecten van duurzaam bouwen, zoals modulair bouwen of koolstofarme materialen vinden minder ingang. In de toekomst zien aannemers de lage-energiebouw en het gebruik van superenergiezuinige installaties het meest stijgen, kort gevolgd door thermische superisolatie. Voor deze drie aspecten zien ze de markt verdubbelen tegen 2020.

Bron: VCB Datum: 24-02-2011

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 26°C

Max. 20°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners