Verwarming met Pelletkachel

Verwarming met een Pelletkachel

Eigenlijk hoort deze rubriek bij de voorgaande van de Energiezuinige CV ketel maar omdat het hier toch wel gaat over een speciaal type van CV ketel hebben we voor de pelletkachel een aparte rubriek aangemaakt.Pelletkachel
Foto: Eco Friendly

Pelletkachels vormen een belangrijke ontwikkeling in de huishoudelijke verbranding van biomassa. Zeker omdat ze een hoger gebruiksmak bieden dan gewoon brandhout. De Houtkorrels (pellets) zijn gemaakt op basis van houtafval. Dit werd al langer gebruikt voor kachels, maar deze kunnen nu ook perfect gebruikt worden als brandstof voor cv-installaties. In het buitenland, vooral de Scandinavische landen, worden pellets al meer dan 10 jaar gebruikt als brandstof voor de centrale verwarming.
Pelletkachels zijn ook ecologisch verantwoord, dat wil zeggen dat het een recyclageproduct betreft met hoog rendement dat bovendien CO2-neutraal is waardoor er geen broeikasgassen worden uitgestoten.

Wat zijn pellets?

Houtpellets zijn kleine, lichte, geperste staafjes afkomstig van houtafval van zagerijen. Ze kunnen in onder- of bovengrondse tanks worden gestockeerd en automatisch in een brander worden gebracht.
Pellets hebben een diameter van 6mm met een lengte van maximum 30mm, een vochtgehalte van maximum 10% en met een as gehalte van maximum 0.5%. De houtpellets beschikken over een energetische waarde van 4,8 kWh per kilogram hout pellets, dit komt overeen met ongeveer 0,5liter mazout. Dat is een hoog rendement, wat volgens de fabrikanten een besparing tot 40 % kan opleveren op de stookkosten in vergelijking met traditionele ketels op gas of stookolie.Pellets voor Pelletkachel
Foto: Eco Friendly

Opslag van de Pellets

Er zijn verschillende mogelijkheden.
- Een opslagbak die deel uitmaakt van hout pellet kachel met kleine verwarmingseenheden.
- De opslag kan ook gebeuren in een apart lokaal voor kleine verwarmingseenheden, de houtpelletkachel wordt dan door middel van opzuiging (Vacuümsysteem) van de houtpellets gevoed.
- Nog een mogelijkheid is een reservoir of buffertank voor kleine en middelgrote houtpellet centrales.
- Houtpellets zijn verkrijgbaar in zakken van 15 en 25kg of Big Bags van 1 Ton, ook in bulkvrachtwagens (grote CV installaties) kunnen houtpellets aangeleverd worden.

De Pelletkachel

Het verbrandingssysteem van een pelletkachel is het resultaat van langdurige ervaring.
Er zijn verschillende fases in het verbrandingsproces. Allereerst moeten de pellets naar de vuurkorf gebracht worden, daartoe gebruiken de meeste fabrikanten een archimedes-schroef; dat is een langwerpige schroef die de pellets bijna één voor één in de vuurkamer brengt, zodat een perfecte dosering mogelijk is.
Vervolgens moeten de pellets ontbranden. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een elektrische weerstand die de pellets snel opwarmd tot een temperatuur van ongeveer 200 °C, waarbij ze vanzelf ontbranden. Door middel van een speciale ventilator wakkert het vuur aan en wordt de pelletkachel voorzien van voldoende instroom van verse lucht (±35 m_/u). Na deze opstartfase van de verbranding gaat de gewone verbranding verder, afhankelijk van de gevraagde temperatuur worden de pellets met een specifieke snelheid via de archimedesschroef aangevoerd naar de vuurkorf.
Doordat steeds een kleine hoeveelheid brandstof wordt verbrand kan de pelletkachel de geproduceerde warmte gemakkelijk opnemen, wat hoge verbrandingsrendementen oplevert (Tot ±87 %).De warmte-overdracht binnenin de verbrandingskamer gebeurt via convectie naar speciale buizen in de kachelstructuur.
Eens de gewenste kamertemperatuur bereikt is, schakelt een houtpelletkachel over op een stand-by toestand.

Pelletkachel met stirlingmotor

Net zoals in onze rubriek micro warmtekrachtkoppeling is dit principe ook perfect mogelijk met een pelletkachel. Als hoofdzaak wordt warmte opgewekt en mits toevoeging van een beperkte hoeveelheid energie wordt via een stirlingmotor elektrische energie opgewekt.Pelletkachel met Stirlingmotor
Foto: Eco Friendly

Kostprijs en Premies

Een pelletkachel voor de centrale verwarming vergt een grotere investering dan een energiezuinige condenserende ketel op gas of stookolie. Prijzen variëren van € 10.000 à € 15.000 inclusief installatiekosten en opslagmogelijkheden. Ook bij renovatieprojecten is het perfect mogelijk om van een gewone CV ketel om te schakelen naar een houtpellet ketel, aan het bestaande leidingennet zal normaal niets moeten aangepast worden.

Kijk ook eens op het Enegieforum van de Bond Beter Leefmilieu om andere mensen hun ervaringen met pelletkackels na te lezenSociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 16°C

Max. 15°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners