Bouwnieuws overzicht

Batibouw 2018 - Your home, your life - Vanaf donderdag 22 februari tot zondag 4 maart

Bouwnieuws

BATIBOUW 2018 - Your home, your life

Fisa, de organisatie van BATIBOUW 2018, lichtte een tipje van de sluier over de grootste bouw-,...


Na de renteverhoging van de ECB dringen maatregelen zich op om Belgisch vastgoed betaalbaar te houden volgens Century 21 Benelux.

Bouwnieuws

Hoe Belgisch vastgoed betaalbaar houden?

“De vastgoedsector verwacht een enorme explosie van het aantal vastgoedtransacties op korte...


20.000 bouwarbeiders gaan de komende tien jaar op pensioen, terwijl de instroom fors daalt

Komende jaren 20.000 bouwvakkers op pensioen

In haar visierapport voor 2017 met als titel Mens en Technologie legt de Vlaamse Confederatie Bouw de vinger op de wonde: meer dan 20.000 medewerkers gaan de komende tien jaar op pensioen (vooral dan bouwarbeiders) terwijl de instroom van jongere arbeidskrachten uit het voltijds én het deeltijds secundair onderwijs de laatste jaren fors daalt en ook masteropleidingen voor de bouw minder inschrijvingen tellen, vooral dan voor burgerlijk ingenieur.


Beter renoveren via Benoveren en de gratis Benovatiekrant

BENOvatie inspiratie via de gratis BENOvatiekrant

Wie renoveert, moet tal van keuzes maken: praktische, financiële en esthetische. Al is één keuze snel gemaakt: de beslissing om, als je renoveert, het meteen goed te doen en te BENOveren. Op mijnBENOvatie.be vind je hierover, verdeeld over 5 BENOvatiestappen, alle informatie. En sinds kort ook een schat aan inspiratie via de gloednieuwe BENOvatiekrant, waarop de ‘betere renoveerder’ zich vanaf nu gratis kan abonneren.


Een debat over de discussie rond de huurwaarborg dringt zich op volgens CIB Vlaanderen

Hevige discussie over de huurwaarborg

Een artikel in De Standaard deed het debat over de huurwaarborg opnieuw hoog oplaaien. Gelet op de eerste reacties wordt het jammer genoeg geen sereen debat, waarin oor is naar de bezorgdheden van huurders én verhuurders. Nochtans zijn er zeer gegronde argumenten pro een meer evenwichtige regeling rond de huurwaarborg. Dat stelt CIB Vlaanderen, de grootste en meest representatieve beroepsvereniging van Vlaamse vastgoedmakelaars, rentmeesters en syndici.


Er komt een grondige hervorming van de energie intercommunales Eandis en Infrax, ze smelten samen in Fluvius

Grondige hervorming energie-intercommunales

De Vlaamse regering heeft vandaag de visienota van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein over de toekomst van de energie-intercommunales goedgekeurd. Eandis en Infrax zullen één overkoepelende werkmaatschappij vormen boven de lokale netbeheerders, het takenpakket van de energie-intercommunales wordt herbekeken en het aantal mandaten én vergoedingen wordt fors teruggeschroefd.


Uit een enquête van Hout info Bois blijkt een stijgende vraag naar houtbouw en houtbouwsystemen in Vlaanderen en Wallonië

Stijgende vraag naar houtbouw in België

Sinds 2013 werkt Hout Info Bois samen met het Office Économique Wallon du Bois om de trends en evoluties van de houtbouwsector in België in kaart te brengen. Hieruit blijkt dat de vraag naar houtbouw zowel in Vlaanderen als Wallonië toeneemt.Een chronologisch overzicht van BOUWNIEUWS voor het jaar 2017

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 10°C

Max. 13°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners